Dnes je neděle 23.2.2020, svátek má Svatopluk

Demolice barokních koníren Panského dvora rodu Kaunitz-Rietberg

Pohled na statek od severu (konec 30. let) / Foto: archiv J. KřivánkaProhlídkový okruh městem Slavkovem je současnou demolicí barokních koníren velikého Panského hospodářského dvora pod Oborou ochuzen o další památku. V 1. územním generelu našeho města navrhl Wenczl F. Petruzci okolo r. 1730 konírny odčlenit od zámku dále na sever do prostoru pod panskou oboru, do areálu velkého hospodářského dvora. Tímto opatřením byla živočišná výroba soustředěna pro hluk i zápach mimo zámek a město.

Dnes zbořené jižní křídlo hospodářského dvora, opatřené barokními klenbami, bylo určeno k ustájení koní. Zbylá plochostropá křídla uzavřeného čtyřkřídlého dvora, jakoby pevnostního charakteru, byla určena pro ustájení dobytka, skladování krmiva  a hospodářské zázemí.

Až později, na sklonku své vlády, Maxmilian Oldřich hrabě Kaunitz-Rietberg se svou paní hr. Marií Eleonorou (roz. von Rietberg z Frís) pověřuje W. F. Petruzciho vypracováním projektu s přičleněním koníren a vozáren do východního prostoru čestného dvora zámku.  Tímto se stávají nezbytnou součástí rezidenčních prostor, jak bylo obvyklé i u staveb jiných vládnoucích rodů.

Půdorys dnes již zmizelého hospodářského dvora je vyznačen i na 1. vojenském mapování z r. 1768. Tehdy bylo přistavěno ke dvoru již další druhé východní, souběžně vedené křídlo. Západní křídlo mělo vestavěné komíny pro vytápění kanceláře administrativy, kuchyně, prostoru ,,ohřívárny“ pro pracovníky, k ohřevu vody k napájení i temperovaných provozních prostor pro dobytek, který pro svůj stav nemohl být v mrazech. Do dvora byla zavedena odbočka litinového barokního zámeckého vodovodu od věže vodojemu (nyní zachované rozhledny golfového areálu). Vodovod byl budován od místa s velmi vydatným pramenem zvaným ,,Studýnky“ v litinovém potrubí o dimenzi cca 2" vyrobeném v blanenských železárnách rodu Salm-Reifferscheidt-Raitz.V roce 1750 byl ze čtyř dvorů slavkovského panství největší. Výměra jím obhospodařovaných rolí činila s vázanou robotou 727 mír – což v hrubém přepočtu činilo cca 196 ha polí, s výměrou zahrad 14 mír – cca 3 3/4 ha, pastvin 54 1/2 mír – cca necelých 15 ha. Sklízelo se pro jeho potřebu na 665 vozů sena a 224 vozů otavy. Dle výměry byl sestupně následován menším dvorem křenovickým, holubickým a letonickým. Ke všem dvorům byly přičleněny také ovčírny k získání vlny pod vedením ovčáckých mistrů. Pro zavedený trojhonný způsob hospodaření ležela ladem u všech dvorů 1/3 výměry půdy, jak bylo tehdy obvyklé pro obnovu síly bez užití chemie.

Posledním ústředním ředitelem rodového velkostatku byl František Novák. Ten spolu s malířem Josefem Klírem patřil mezi přátele jinak povahou uzavřeného hraběte JUDr. Václava Kounice. Posledním panským majitelem dvora byl Eugen hrabě z Kounic, kterým rod v roce 1919 vymírá. V dobrém se do paměti zdejších obyvatel zapsalo hospodaření na dvoře v období Velké války (1914–1918). V tom čase nesmírné nouze o potraviny ba i přes válečnou kontrolu zdejší šafář rozděloval pracovníkům přídavky v podobě deputátu na přilepšenou.

Barokní architektura města Slavkova / Austerlitz přináleží k architektonickému dědictví ,,rakouského baroka“ spolu s širokým krajinným rámcem zahrnující v nedílném souboru zámek, parkovou zeleň, oboru, aleje, kaple i Boží muky, ale také panský barokní dvůr v cenné jižní části. Chov koní býval v minulých časech předmětem prestiže, moci i bohatství. Z toho důvodu byly uvedené prostory jižního křídla dvora provedeny v prestižní kvalitě. Pro dvůr byl užíván název ,,Slavkovský“. Druhým panským dvorem byl Dvůr Rybník, anebo zvaný ,,Na rybníku“, vystavěný později.

Když se projednával svého času v polovině 90. let 20. století v městském zastupitelstvu prodej Panského dvora, jižní křídlo bylo určeno k zachování pro rekonstrukci (viz studie hotelového komplexu vyšší kategorie).

V současnosti nebyla využita možnost budoucího využití barokního jižního křídla Panského dvora rodu Kaunitz-Rietberg k multifunkčnímu využití s výhodou velikého parkoviště. Například pro komerční i výstavní činnost jako galerii, velké výstavy vín s příhodnou temperaturou a podobně. Takovým způsobem jsou nyní využívány památné objekty zázemí zámku ve Valticích či Lednici (multifunkční centrum).

Druhý neméně důležitý význam k zachování jižního křídla bývalého dvora spočíval v omezení nově projektované zahuštěné bytové zástavby dotčeného území. Tato redukce i v počtu nových vlastníků by částečně omezila ztrátu residenčního ducha špičkové lokality města Slavkova.

Rodem Kouniců od dob Dominika Ondřeje byl Slavkov projektován nejen Domenikem Martinellim i W. F. Petruzcim jako residenční městský prostor zvláštní nadstandardní kvality i významu.

Demolice jižního křídla dvora je vskutku zarážející a je nad chápání pro dnešní dobu.

Zde je otevřen precedens k otázce budoucí koncepce rozvoje našeho města.

Jaromír Seifert

Kolorovaná kresba Slavkova F. Richtera z r. 1825 / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Kolorovaná kresba Slavkova F. Richtera z r. 1825 / Foto: archiv BM typo
Slavkov – 1. vojenské mapování z r. 1768195http://www.veslavkove.cz/
Slavkov – 1. vojenské mapování z r. 1768
Panský statek přibližně z konce 19. století / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Panský statek přibližně z konce 19. století / Foto: archiv BM typo
Pohled na statek od severu (konec 30. let) / Foto: archiv J. Křivánka195http://www.veslavkove.cz/
Pohled na statek od severu (konec 30. let) / Foto: archiv J. Křivánka
Panský dvůr pod Oborou - hospodářské potahy a secí stroje,  přes střechy v pozadí chrám a zámek / Foto: J. Novák195http://www.veslavkove.cz/
Panský dvůr pod Oborou - hospodářské potahy a secí stroje,  přes střechy v pozadí chrám a zámek / Foto: J. Novák
Vnitřní prostranství statku pod Oboru (cca rok 1958) / Foto: J. Novák195http://www.veslavkove.cz/
Vnitřní prostranství statku pod Oboru (cca rok 1958) / Foto: J. Novák
Panský dvůr pod Oborou – secí stroje a traktor Zetor Mayor(?) / Foto: J. Novák195http://www.veslavkove.cz/
Panský dvůr pod Oborou – secí stroje a traktor Zetor Mayor(?) / Foto: J. Novák
Torzo statku z roku 2006 / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Torzo statku z roku 2006 / Foto: archiv BM typo
Torzo statku z roku 2006 / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Torzo statku z roku 2006 / Foto: archiv BM typo
Letecký pohled na statek z r. 2012 / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Letecký pohled na statek z r. 2012 / Foto: archiv BM typo
Stav z roku 2014 / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Stav z roku 2014 / Foto: archiv BM typo
Statek v roce 2014 / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Statek v roce 2014 / Foto: archiv BM typo
Statek v roce 2014 / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Statek v roce 2014 / Foto: archiv BM typo
Hospodářský dvůr rodu Kaunitz-Rietberg Pod oborou před demolicí / Foto: archiv BM typo195http://www.veslavkove.cz/
Hospodářský dvůr rodu Kaunitz-Rietberg Pod oborou před demolicí / Foto: archiv BM typo
Hospodářský dvůr rodu Kaunitz-Rietberg Pod oborou před demolicí / Foto: archiv BM typo120http://www.veslavkove.cz/
Hospodářský dvůr rodu Kaunitz-Rietberg Pod oborou před demolicí / Foto: archiv BM typo
Stav před demolicí / Foto: J. Seifert120http://www.veslavkove.cz/
Stav před demolicí / Foto: J. Seifert
Stav před demolicí / Foto: J. Seifert120http://www.veslavkove.cz/
Stav před demolicí / Foto: J. Seifert
Zima 2016 / Foto: J. Seifert195http://www.veslavkove.cz/
Zima 2016 / Foto: J. Seifert

Komentářů (4)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 • Dost bylo Napoleona  - Nešlo to jinak...

  Jinak to asi nešlo, památka takového významu to není aby se investovalo do rekonstrukce, jen aby to bylo hezký bez jakékoliv návratnosti. Viděl jsem jeden podobný statek v jižních čecháchm zrekonstruovany na rekreacní centrum s apartmány, hospodou, bazénem... ale mnohem více těch chátrajících který čeká stejný osud jako toho u nás. Na místě Panského statku by se hodilo parkoviště pro návštěvníky koupaliště, aby auta nemusela stat na trávě v aleji. Ale chapu že je to nerealné protože z parkoviště nikdo žádnej balík peněz nevyždímá.

 • Honza

  Kultura, tradice, ..., svědomí, morálka... Tohle všechno jde stranou, když jde o peníze.

  Ne všude to tak mají. U nás ano...

 • KrrK

  Bohužel, tady jsou stesky o morálce trochu mimo mísu. Také nejsem zastáncem toho, co tam má být postaveno. Pochybuji ale, že by se našlo dostatek finančních prostředků aby se Panský dvůr dal do původního stavu. Přiznejme si, že je to ruina a v podstatě se čeká, až spadne...
  Mě více trápí informace o plánech, že týkající se zvýšení počtu obyvatel Slavkova během 5 let o cca 50%. Kde jsou služby, obchody, doktoři atd, které budou lidé potřebovat? Mám obavy, že se ze Slavkova stane "hnusný satelit".

 • Hammer

  Už se nečeká, až spadne. Vše zbořeno a odklizeno...

 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé komedie s... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek

Příroda

 • Slavkov v podzimních barvách roku 2019
  Slavkov
  Slavkov
  Každým rokem nás podzimní příroda odmění spektrem teplých barev. Vždy je to jiné. Klimatické podmínky rozhodují o zabarvení zeleně. Já mám pocit, že podzimní barvy letošního roku se přírodě mimořádně vydařily.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.