Dnes je úterý 18.2.2020, svátek má Gizela

Historie výstavby stadionu

K terénním úpravám sloužily lopaty, rýče a krumpáče (vlevo A. Zyka) / Foto: archivPrvní zmínka o stavbě nového stadionu padla v roce 1947, kdy si město Slavkov u Brna nechalo vypracovat nový „regulační plán polohy“. Plán mj. řešil také výstavbu nových čtvrtí, bourání nevyhovujících domů, výstavbu nové radnice – dokonce i přesun vlakového nádraží. Nový stadion pro tělocvičné a sportovní spolky měl stát mezi zámeckým parkem a oborou.

Již v té době se počítalo vedle stadionu i se stavbou městského koupaliště. (Záměr vybudovat koupaliště u stadionu se uskutečnil až v 80. letech – počátkem 50. let bylo koupaliště vybudováno na jihozápadním břehu rybníka.)

Vlastní výstavba sokolského stadionu začala v r. 1948 a stadion se budoval po etapách. Nejdříve byly dokončeny kurty na tenis a volejbal. Poté přišlo na řadu fotbalové hřiště, atletická dráha, tribuny a později i kabiny. Kluziště s umělým osvětlením bylo vybudováno v roce 1954. Do Slavkova toho roku v zimě dokonce zavítaly se svou revue i brněnské krasobruslařky.

Stadion začal rychle sloužit svému účelu. Již v červnu roku 1956 se zde konala II. okresní spartakiáda za účasti 850 cvičících. Na fotbalovém hřišti, které již sloužilo svému účelu od roku 1953, hostili 28. 7. 1956 fotbalisté Slavoje Slavkov kompletní ligové mužstvo Dynama Praha, v němž podlehli 0:12. Den byl zakončen večerním Letním karnevalem na stadioně.

V roce 1957 přebrala do svého vlastnictví Stadion a Sokolský dům (bez tělocvičny – kde je dnes kino –, která byla majetkem MNV) závodní tělovýchovná jednota Slavoj Slavkov patřící cukrovaru. Jednota v té době měla 300 registrovaných členů a cca 300 dorostenců a žáků. Výstavba sokolského stadionu stále pokračovala. Stadion byl oplocen, byla vyštěrkována atletická dráha, vyrovnána hlavní plocha, stadion byl napojen na kanalizaci, byly vyštěrkovány tři tenisové dvorce a vysázeny stromky. To vše za 93 000 Kčs, přičemž bylo odpracováno 6000 brigádnických hodin.

Koncem roku 1958 měla TJ Slavoj již 753 členů. V tomto roce se jevilo, že budování stadionu pokročilo k závěru. Dále se upravovala hlavní plocha, kde bylo odpracováno 3000 brigádnických hodin. V roce 1959 byl stadion zhruba dobudován. Byly upraveny plochy pro skoky, hody a vrhy. Odpracováno bylo 7000 brigádnických hodin.

Od roku 1961 se o údržbu stadionu staral důchodce Bohumil Hrazdílek, který sám odpracoval asi 1000 brigádnických hodin. I v roce 1961 ještě pokračovaly dokončovací práce jako tenisová stěna, úprava svahů a tribun. Avšak údržba již vybudovaných zařízení a ploch byla časově velmi náročná a dokončovací práce na okružních cestách, tribunách a sadové úpravy byly stále odkládány.

V roce 1963 pokračovala výsadba keřů a stromů a úprava cvičebních ploch. O rok později pokračovaly v akci Z dokončovací práce. Bylo vynaloženo 27 500 Kčs při hodnotě díla 70 000 korun. Poté bylo vydáno 30 000 Kčs na stavbu cesty ke stadionu, která byla později (v roce 1965) zpevněna asfaltem. V tomto roce byla konečně oživena činnost atletického oddílu náborem nováčků z řad žáků a oddíl uspořádal v říjnu t. r. soutěž dorostenců a zdejších škol. Týden nato se zde utkalo 13 družstev v sedmém ročníku vyškovského poháru. Atletickým závodům předcházela okrsková spartakiáda za účasti 2600 cvičenců jak místních, tak přespolních.

V roce 1966 bylo na stadionu vysázeno 300 stromků a keřů. Ale zájem o brigádnické práce v tomto roce zcela pohasl.

Největší zásluhu na vybudování stadionu má pan Alois Zyka, který se v roce 1947 stal vedoucím stavebního odboru. Tato funkce se mu stala skutečně funkcí doživotní. Zásluhou jeho obrovského nadšení, neutuchající iniciativy a velkého pracovního úsilí spolu s dalšími obětavými členy TJ a občany, vyrostl ve Slavkově sportovní areál, který slouží dodnes. Každý rok na jeho stavbě odpracoval nejméně 500 hodin – za celý jeho život jich byly tisíce. Stadion byl jeho velkou láskou a druhým domovem, kde trávil nejvíce času. Je třeba připomenout, že jedinou mechanizací brigádníků byla v několika prvních letech jen lopata, rýč, krumpáč a kolečko. Stavební stroje byly k dispozici až v dalších letech výstavby.

Celkem bylo letech 1950–1966 na výstavbě stadionu odpracováno 112 000 brigádnických hodin.

Od počátku výstavby stávala v areálu budoucího stadionu dřevěná budova. Tato budova pocházela údajně z válečných let odněkud z Brna, kde sloužila jako provizorní ubytovna německých vojáků. Po válce byla přemístěna do Slavkova u Brna jako budova sloužící stavbařům při budování stadionu. Od roku 1953 dočasně sloužila jako internát pro žáky učňovské školy výrobních družstev. Od října 1956 sloužila jako klubovna svazu mládeže. Provizorně tam stála až do 15. září 2006, kdy byla definitivně zbourána.

Zpracoval B. Maleček

Slavkov v roce 1919. V popředí nynější Kounicova ulice se statkem / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Slavkov v roce 1919. V popředí nynější Kounicova ulice se statkem / Foto: archiv
Symbolická cihla jako finanční pomoc při výstavbě stadionu / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Symbolická cihla jako finanční pomoc při výstavbě stadionu / Foto: archiv
Pole v místě dnešního škvárového hřiště. Vzadu vpravo dřevěná budova a v pozadí vodojem na dnešním golfovém hřišti / Foto: archiv M. Strachoně195http://www.veslavkove.cz/
Pole v místě dnešního škvárového hřiště. Vzadu vpravo dřevěná budova a v pozadí vodojem na dnešním golfovém hřišti / Foto: archiv M. Strachoně
Prostor pro stadion začíná být zřetelný / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Prostor pro stadion začíná být zřetelný / Foto: archiv
Zde bude stát nový stadion / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Zde bude stát nový stadion / Foto: archiv
K terénním úpravám sloužily lopaty, rýče a krumpáče (vlevo A. Zyka) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
K terénním úpravám sloužily lopaty, rýče a krumpáče (vlevo A. Zyka) / Foto: archiv
Spartakiáda v r. 1955 (v pozadí vpravo lokalita stadionu) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Spartakiáda v r. 1955 (v pozadí vpravo lokalita stadionu) / Foto: archiv
První byly dokončeny kurty na volejbal a tenis / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
První byly dokončeny kurty na volejbal a tenis / Foto: archiv
Volejbalové utkání (v pozadí rozestavěný stadion) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Volejbalové utkání (v pozadí rozestavěný stadion) / Foto: archiv
Tenisové kurty / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Tenisové kurty / Foto: archiv
Kluziště (50. leta) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Kluziště (50. leta) / Foto: archiv
Vpravo Alois Zyka / Foto: archiv193http://www.veslavkove.cz/
Vpravo Alois Zyka / Foto: archiv
Tenisové utkání / Foto: archiv112http://www.veslavkove.cz/
Tenisové utkání / Foto: archiv
Práce na úpravě tribun (50. leta) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Práce na úpravě tribun (50. leta) / Foto: archiv
Fotbalové utkání / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Fotbalové utkání / Foto: archiv
Hotové tenisové kurty / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Hotové tenisové kurty / Foto: archiv
Lajnování před závody (21. 6. 1959) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Lajnování před závody (21. 6. 1959) / Foto: archiv
Atletické závody 21. 6. 1959 / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Atletické závody 21. 6. 1959 / Foto: archiv
Tenisové kurty / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Tenisové kurty / Foto: archiv
Podoba stadionu v roce 1966 / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Podoba stadionu v roce 1966 / Foto: archiv
Poničené zařízení po krupobití v r. 1967 / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Poničené zařízení po krupobití v r. 1967 / Foto: S. Olbricht
Atletická dráha / Foto: archiv106http://www.veslavkove.cz/
Atletická dráha / Foto: archiv
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht105http://www.veslavkove.cz/
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht195http://www.veslavkove.cz/
Slavnostní otevření kabin v r. 1973 / Foto: S. Olbricht
Dokončená tribuna / Foto: S. Červinka195http://www.veslavkove.cz/
Dokončená tribuna / Foto: S. Červinka
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka195http://www.veslavkove.cz/
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka195http://www.veslavkove.cz/
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka195http://www.veslavkove.cz/
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka195http://www.veslavkove.cz/
Spartakiáda v roce 1975 / Foto: S. Červinka
Hec olympiáda v r. 1978 / Foto: archiv A. Slezákové195http://www.veslavkove.cz/
Hec olympiáda v r. 1978 / Foto: archiv A. Slezákové
Hec olympiáda v r. 1978 / Foto: archiv A. Slezákové195http://www.veslavkove.cz/
Hec olympiáda v r. 1978 / Foto: archiv A. Slezákové
Bourání zázemí tenistů v r. 2006 / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Bourání zázemí tenistů v r. 2006 / Foto: archiv
Turnaj v nohejbale v roce 2006 / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Turnaj v nohejbale v roce 2006 / Foto: archiv
Stadion 3. 5. 2008 / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Stadion 3. 5. 2008 / Foto: B. Maleček
Sportovní areál (r. 2008) / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Sportovní areál (r. 2008) / Foto: B. Maleček
Jedno z fotbalových utkání v poslední době / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jedno z fotbalových utkání v poslední době / Foto: B. Maleček
Jedno z fotbalových utkání v poslední době / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jedno z fotbalových utkání v poslední době / Foto: B. Maleček
Alois Zyka / Foto: archiv143http://www.veslavkove.cz/
Alois Zyka / Foto: archiv
Slavkovští fotbalisté SK Sparta Slavkov (nedatováno) / Foto: archiv195http://www.veslavkove.cz/
Slavkovští fotbalisté SK Sparta Slavkov (nedatováno) / Foto: archiv
Fotbalisté Slavkova v r. 1923 – 1 Láníček, 3 Bubeníček, 4 Jirka, 5 Šebek, 6 Brůša, 7 Richter, 8 Man, 9 Toman, 10 Dr. Stuna, 11 J. Andrla / Foto: Blahák195http://www.veslavkove.cz/
Fotbalisté Slavkova v r. 1923 – 1 Láníček, 3 Bubeníček, 4 Jirka, 5 Šebek, 6 Brůša, 7 Richter, 8 Man, 9 Toman, 10 Dr. Stuna, 11 J. Andrla / Foto: Blahák

Komentářů (2)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 • birder  - Oprava

  Pamatuji si, že jsme si jako děti hráli na hromadách hlíny a vozili se ve vozících na hlínu. Tak vznikla má chybná informace, že Stadion byl vybudován z bývalé cihelny. Na fotografiích lokality před výstavbou je zřejmé, že Stadion byl vybudován "na zelené louce".

 • birder  - Bezva článek!

  A fotky. Taky jich mám hromadu, bylo by toho na knihu. Z bývalé cihelny byl úžasným osobním nasazením a elánem vybudován překrásný areál, který nám závidělo nejedno město. Na jeho vzniku a činnosti se podílela spousta osobností. Škoda jen mezidobí v minulých letech, kdy se žabomyšími a hlavně soukromými zájmy Stadion jako komplex výrazně pohoršil a sport byl a je provozován okrajově. Doufejme, že začíná nová éra Stadionu, a že se zde dočkáme skvělých sportovních výkonů.

 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé komedie s... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek

Příroda

 • Slavkov v podzimních barvách roku 2019
  Slavkov
  Slavkov
  Každým rokem nás podzimní příroda odmění spektrem teplých barev. Vždy je to jiné. Klimatické podmínky rozhodují o zabarvení zeleně. Já mám pocit, že podzimní barvy letošního roku se přírodě mimořádně vydařily.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.