Dnes je úterý 18.2.2020, svátek má Gizela

Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích

Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. KonečnýUmělecký kovář a restaurátor Oldřich Bartošek se při výrobě replik mučicích nástrojů začal tematikou hrdelního práva více zabývat. A protože se na křenovickém katastru nachází popravčí vrch, oslovil asi před deseti lety město Slavkov s nápadem vybudovat k němu naučnou stezku.

Tento návrh však nebyl slavkovským zastupitelstvem přijat, a proto se obrátil na zastupitelstvo v Křenovicích. To mu slíbilo, že se budou hledat prostředky na její realizaci. Po nějakém čase ho oslovil MUDr. Michael Doubek s finanční nabídkou, aby společně vytvořili první zastavení. K tomu se ještě připojila obec a asi před pěti lety vzniklo první zastavení u místní Orlovny. Koncem loňského roku obdržela obec dotaci od Jihomoravského kraje na vybudování zbylých čtyř zastavení. Celá naučná stezka „Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích“, informuje návštěvníky o historii soudnictví, útrpného práva, katovském řemesle, věznění či cestě na popraviště a výkonem hrdelního práva v českých zemích. Tato stezka vede z centra obce do lokality „Na Spravedlnosti“ na hranicích křenovického a slavkovského katastru (návrší po levé straně silnice z Křenovic do Slavkova). U jednoho zastavení, které popisuje zadržení obviněných, se podařilo upravit obecní sklep na stylové vězení.

Nezávisle na tomto projektu proběhl v lokalitě na podzim roku 2015 výzkum prováděný Prof. Josefem Ungerem a jeho spolupracovníky z antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Přestože se šibenice vesměs stavěly ze dřeva, nalezli místo, kde šibenice skutečně stála, dokonce i její kamenné zbytky. 
V dubnu 2016 proběhl rozsáhlý archeologický průzkum, při kterém byla odhalena a vyznačena poloha základů stavby o vnějších rozměrech 6x6 m a síle zdiva cca 1 m. Původní stavba byla vysoká asi 3 m a vedly do ní dveře a schody nahoru. V rozích potom bývaly asi 3 m vysoké sloupy spojené dřevěnými trámy, na nichž byli odsouzenci věšeni a zůstávali tam viset až do doby, než se jejich těla rozpadla. Celková výška šibenice tak mohla být až 6 m.

Dále bylo objeveno větší množství lidských kosterních pozůstatků, včetně devíti dobře dochovaných lebek, zlomky keramiky a stříbrná grešle ražená ve Slezsku roku 1696. Vzhledem k tomu, že pozůstatky popravených se ukládaly přímo dovnitř stavby šibenice, popř. v její blízkosti, jedná se tak v podstatě o další hromadný hrob v okolí Křenovic, neboť se zde popravovalo více jak 500 let. Vědcům z Polska se také podařilo zajistit několik písemných záznamů o popravách na tomto popravišti převážně z 18. století, a to u apelačního soudu v Praze. Na základě tohoto objevu bylo rozhodnuto místo dále upravit. Nad úroveň terénu (do výšky cca 1 m) byl vyzděn obrys původních základů, kamenem z místních zdrojů. Vstup do šibenice znázorňuje torzo dveří, neboť to byly jedny z mála dveří, které se v té době zamykaly. Vnitřní prostor šibenice byl překryt dřevěným dubovým záklopem tak, jak tomu v minulosti bylo, a na jedné zdi byla umístěna kovaná plastická mapa okolí, neboť je z návrší velký výhled. Vedle bylo kromě poslední tabule vztyčeno kolo na kůlu jako symbol jedné z nejhorších poprav. K úctě všech nevinně popravených, kteří se pod tlakem krutého mučení přiznali i k věcem, které nikdy nespáchali, byl zde umístěn smírčí kámen s latinským nápisem „Na věčnou paměť“, jako usmíření s těmito obětmi.

Slavnostní otevření naučné stezky proběhne v sobotu 25. června v 9 hodin. Sraz účastníků bude v parčíku pod místním kostelem. Toto místo nebylo vybráno náhodně, nýbrž proto, že se zde nachází historická barokní křtitelnice, jakožto symbol zrození. Pouť pak bude zakončena na samotném popravišti, kde život mnohých právě skončil. U jednotlivých zastavení promluví autor stezky Oldřich Bartošek a na samotném popravčím vrchu pak Prof. Josef Unger. Na závěr děkan P. Mgr. Milan Vavro ze Slavkova spolu s místním farářem P. Kamilem Sovadinou, OPraem. požehnají smírčí kámen a pomodlí se za všechny oběti, které zde navždy ukončily svou pozemskou pouť.

Naučná stezka „Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích“ je věnována událostem spjatým s výkonem hrdelních trestů v období středověku a raného novověku (13.–18. století). Přestože obec Křenovice vlastní hrdelní právo nikdy neměla, neboť spadala pod vrchnost ve Slavkově, má tato stezka přiblížit zájemcům historickou lokalitu, která se nachází v křenovickém katastru a v mapách je dodnes nazývána „Na spravedlnosti“. Konaly se zde popravy osob odsouzených ve městě Slavkově, které hrdelní právo mělo a účastnili se jich jistě lidé ze širokého slavkovského okolí. Stezka je rovněž věnována památce nevinných obětí, kterých mezi popravenými bylo jistě mnoho. Nešlo totiž vždy o těžké zločince, ale i o drobné zloděje, kteří kradli z hladu, nebo o osoby ze zločinu pouze nařčené; obecně známým příkladem je čarodějnictví.

Popraviště upadlo v zapomnění a bylo po léta přehlíženo tak, jako ve většině dalších případů. Je to památné místo, kde se mnoho lidské krve již dávno vpilo do země a kde srdceryvný křik odsouzenců odvál vítr minulosti. Záměrem zbudování této naučné stezky bylo, aby tyto události neodvál čas docela. Měli bychom si s pietou připomenout hrůzy, které tehdejší doba přinášela, a uvědomit si, v jakém pohodlí dnes žijeme. Toto místo si zaslouží tichou vzpomínku na popravené i oběti trestných činů. Protože se zde popravovalo více jak 500 let, je toto místo dalším hromadným hrobem v okolí Křenovic. Pro představu, na počátku 16. století bylo na území čtyř pražských měst (Hradčany, Malá Strana, Nové Město Pražské, Staré Město Pražské) vykonáno dohromady kolem čtyřiceti poprav ročně.

Ličman, A.: Slavkovský okres, Vlastivěda moravská, Brno 1921, s. 328:
„Roku 1288 vyňal král Václav II. poddané slavkovské komendy Německých Křížovníků z pravomoci úřadů župních a dovolil jim postaviti šibenici. Řád Německých rytířů držel komendu ve Slavkově až do roku 1411. Šibenice tato byla zrušena roku 1789 na hranici slavkovsko-křenovické“.

Na vzniku této stezky s pěti zastaveními, dlouhé asi 2 km, se podíleli: Obec Křenovice, Oldřich Bartošek, MUDr. Michael Doubek a dotace JmK.

 

P. S.: Šibeniční vrch nebyl svého času postaven na náhodně vybraném místě. V době existence velkého slavkovského rybníku Tazus (o výměře cca 1,4 kilometru čtverečního pohyblivé vodní plochy) a Vážanského rybníku (o výměře cca přes 1 kilometru čtverečního pohyblivé vodní plochy) se nalézala křižovatka cest u návrší Šibeničního vrchu ležícího nedaleko. Pověšeného delikventa tak bylo možno spatřit z veliké vzdálenosti od města Slavkova, Vážan i Křenovic, ale především od celé délky rybničních břehů.

K ochraně majetku před pytláctvím na rybnících byly zavedeny přísné a odstrašující tresty. Byl-li kdo přistižen při krádeži ryb, postihlo jej krátké řízení jako „škůdníka zemského“, zbojníka a lapku. Byl pověšen na nejbližším místě u rybníku, aby jako umrlec děsil pro výstrahu v co největší dálku a na hruď mu zavěsili rybu jako důkaz viny.

Za vynikající znalce vodních děl a také jejich budovatele mimo jiných patřil i špitální řád německých rytířů s původním názvem Špitální bratři od Německého domu Svaté Marie v Jerusalemě. Ti vybudovali ve Slavkově svoji největší opevněnou komendu na Moravě s názvem Commendatoris de Nusedllicz.

Průzkum pod vedením Prof. Josefa Ungera na Šibeničním vrchu upřesňuje důležitým způsobem historii města Slavkova. Řadí se nepochybně mezi velmi významné archeologické nálezy tohoto tisícíletí na území Slavkovska.

(Mapy a podklady viz rubrika Historie str. 6 Osudy rybniční soustavy na Slavkovsku)

Jaromír Seifert

Pravděpodobná podoba šibenice195http://www.veslavkove.cz/
Pravděpodobná podoba šibenice
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice vedl Prof. Josef Unger / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice vedl Prof. Josef Unger / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný119http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný195http://www.veslavkove.cz/
Výzkumné práce na odkrytí zbytků šibenice / Foto: J. Konečný
Kamenná šibenice a katův dvojitý žebřík. Po jedné polovině vystupoval mistr popravčí a po druhé odsouzený109http://www.veslavkove.cz/
Kamenná šibenice a katův dvojitý žebřík. Po jedné polovině vystupoval mistr popravčí a po druhé odsouzený
Naučná stezka k šibenici152http://www.veslavkove.cz/
Naučná stezka k šibenici

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé komedie s... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek

Příroda

 • Slavkov v podzimních barvách roku 2019
  Slavkov
  Slavkov
  Každým rokem nás podzimní příroda odmění spektrem teplých barev. Vždy je to jiné. Klimatické podmínky rozhodují o zabarvení zeleně. Já mám pocit, že podzimní barvy letošního roku se přírodě mimořádně vydařily.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.