Dnes je úterý 18.2.2020, svátek má Gizela

Klíněnka jírovcová a brouk páchník

Páchník hnědý v parku / Foto: M. HrabovskýRegionální tisk přináší katastrofické, až hororové zprávy o kritické situaci stromů v zámeckém parku a v přilehlých stromových alejích: „Na zdraví stromů se podepisuje klíněnka jírovcová, stromy hrozí pádem, chemickými prostředky je však město ošetřit nesmí, kvůli vzácnému broukovi. Pokud chceme postřik opět používat jako v uplynulých létech, musíme prokázat, že broukům nijak neškodí .“

Klíněnka jírovcová je drobný mikromotýlek, který přicestoval za svou obživou, listy jírovce (kaštan koňský) všude tam, kde člověk tyto alejové a parkové stromy zasadil, i když jejich domovinou je teplá jižní Evropa. Brouk páchník, jako neustále uváděný předmět ochrany, byl vybrán společně s jinými vzácnými živočichy do soustavy evropsky chráněných území NATURA 2000, což je unikátní prostředí starých dutinových stromů s živočichy, kteří jsou součástí přirozeného koloběhu živin v přírodě, rozkladem dřeva připravují půdu pro kořeny rostlin, stromů.

Naše i dřívější zákony na ochranu volně žijících živočichů chrání tradičně další druhy brouků, největšího brouka roháče a zlatohlávka skvostného, kteří v parku rovněž žijí v trouchnivém dřevě kmenů a pařezů. V současnosti nové výzkumy, diplomové práce přístupné i na internetu uvádí mnohé další řády, čeledi, rody a druhy různého hmyzu v dutinách stromů, závěr výčtu zní: „I nepřítomnost páchníka jako indikátora druhové rozmanitosti nesnižuje význam zachování tohoto přírodního prostředí.“

Problematikou postřiku proti klíněnce se zabývalo mnoho zainteresovaných a vědeckých institucí již na přelomu století. Po návrhu skupiny entomologů pro zřízení chráněného stanoviště podle pokynů EU byla lokalita ve Slavkově zařazena do působnosti Správy CHKO Pálava, která vytvořila komisi s účastí ředitele CHKO, městského odboru pro životní prostředí ve Slavkově, Památkového ústavu Brno, zpracovatele projektu obnovy parku, pracovníků historického muzea, zástupce navrhovatelů chráněného území. Všichni přítomní obdrželi závěrečný posudek komise, kde je uvedeno a dohodnuto pokračovat v chemickém ošetřování stromů proti klíněnce, protože nemá vliv na vývoj brouka páchníka.

Další projekt zpracovaný pro celou oblast jižní Moravy Mendelovou universitou, ústavem zoologie a včelařství, který doporučuje opakovaný postřik tehdy jmenovanými přípravky s částečným omezením v době květu jírovců a rojení brouků páchníků v měsíci červenci. Údržba parku a krajský úřad ŽP požaduje prokázat neškodnost postřiku pro páchníky. Neškodnost rozhodně prokázána byla, přítomnost páchníků byla pozorována i po provedených ošetřeních jírovců. Každoročně, byť ojediněle, se brouci v parku, v aleji k Oboře a na části Obory objevují. Újmu výskytu brouků způsobila však nepovolená likvidace zbytků dutinových kmenů v parku ponechaných, které návštěvníky nijak neohrožovaly. Kmeny byly početně obsazeny larvami páchníků. Suché kmeny byly docela vandalsky rozřezány jako palivo, obsah zničen i se vším živým, co v dutině sídlí. Až zásah inspekce pro životní prostředí zjednal nápravu. Vše se odehrálo až po schválení chráněného stanoviště Evropskou komisí v roce 2009 kdy oblast zámecký park a aleje (cz 0623025) o rozloze 21 ha byla přijata do ochranného programu NATURA 2000.

Dendrology je jírovec hodnocen jako dřevina nenáročná s vysokou odolností proti suchu a defoliaci, ztráty olistění. Ve své původní domovině využívá příznivého počasí na jaře a v létě k vegetaci a vytvoření růstových zásob. Napadení listů, které způsobuje vedle klíněnky též houba, které žír housenky poskytuje možnost vstupu do narušeného pletiva listu. Hnědnutí, usychání a odumírání listů omezuje za delšího léta vývoj poslední generace klíněnek, jako letos, kdy bylo pozorováno rojení i v druhé polovině září.

Předčasné opadání listů, kdy stromy působí jako suché nebo rezavé aleje stromy neohrožuje, jsou k tomu přizpůsobeny. Za dvacetileté sledování růstu jírovců a výskytu klíněnky byly dokonce u mladých stromů pozorovány až dvojnásobné tloušťkové i výškové přírůsty. Zatím totiž není znám ani jediný případ uhynutí jírovce působením klíněnky. Stromy odumírají stářím, podél silnic v důsledku zasolení, omezením funkce kořenů, výfukovými plyny a uvedeným houbovým onemocněním. Doporučuje se obnovovat aleje jinými dřevinami, jak je to prováděno kolem vozovky směr Nížkovice. Výzkumná pracoviště sledují i jiné druhy klíněnek, které se k nám šíří, doslova mraky invazních druhů unášené větrem. Příklad: klíněnka lipová způsobuje žíry u našich východních sousedů. O provádění postřiků nakonec rozhodne i dostatek peněz.

Text zpracován dle informací : CHKO Pálava, Lednicko-valtický areál, MZLU Brno, ústav zoologie a včelařství, ZO ČSOP Veronica.

Milan Hrabovský

Dutina často obsahuje larvy několika páchníků / Foto: M. Hrabovský195http://www.veslavkove.cz/
Dutina často obsahuje larvy několika páchníků / Foto: M. Hrabovský
Kokony páchníka. Zde probíhá jeho stadium kukly / Foto: M. Hrabovský195http://www.veslavkove.cz/
Kokony páchníka. Zde probíhá jeho stadium kukly / Foto: M. Hrabovský
Dutiny jasanu obsazená páchníky a roháči / Foto: M. Hrabovský195http://www.veslavkove.cz/
Dutiny jasanu obsazená páchníky a roháči / Foto: M. Hrabovský
Na poraněných větvích olizují páchníci mízu / Foto: M. Hrabovský113http://www.veslavkove.cz/
Na poraněných větvích olizují páchníci mízu / Foto: M. Hrabovský
Páchník hnědý v parku / Foto: M. Hrabovský195http://www.veslavkove.cz/
Páchník hnědý v parku / Foto: M. Hrabovský
Stromové dutiny sdílí s páchníky i draví kovaříci (drátovci) / Foto: M. Hrabovský195http://www.veslavkove.cz/
Stromové dutiny sdílí s páchníky i draví kovaříci (drátovci) / Foto: M. Hrabovský
Kopulace páchníků / Foto: M. Hrabovský195http://www.veslavkove.cz/
Kopulace páchníků / Foto: M. Hrabovský
Zbytky suchých kmenů obsazené páchníky byly protizákonně pokáceny / Foto: M. Hrabovský113http://www.veslavkove.cz/
Zbytky suchých kmenů obsazené páchníky byly protizákonně pokáceny / Foto: M. Hrabovský

Komentářů (6)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 • Falstaff  - Jasně

  No jo, co vlastně řešíme. Vždyť ty naše stromy v alejích jsou přece úplně zdravé, že? Všichni to vidíme na vlastní oči.
  Já bych ten ochranářský text zjednodušil a uzavřel.
  Čert nám byl dlužný celou evropskou unii i jejími naturami a páchníky. Každý normální člověk by pahýl stromu, který u cesty straší, vykácel a na pokud je to opravdu normální člověk, tak na jeho místo, nebo kousek vedle, posadil strom nový.
  Ostatně co jsem slyšel, tak je celá republika v posledních deseti letech plná ojedinělých a super vzácných páchníků. Snad v každém parku, co jich máme po republice, mají tento vzácný unikát. Problém je ai v tom, že se zatím nanašla dost velká budova, aby se tam mohli potkat současně všichni ochranáři, aby se dozvěděli, že páchník je díky tomuhle rozšíření vlastně úplně normální a běžný brouk.
  Ach jo.

 • Roman Žilka  - Re:

  Mě by spíš zajímalo, proč, když podle tohoto článku chemický postřik proti klíněnce páchníkům neškodí, se s chemickým ošetřováním kaštanů přestalo? To jsou přece dvě naprosto rozdílné informace, někdo nám tady asi neříká pravdu.

 • Falstaff

  Řekl bych že problém je v tom, že jsou všichni co se cítí být kompetentní (a bohužel jsou v hierarchii tam, kde si můžou dovolit ten pocit prosazovat) jsou strašně chytří a nejchytřejší na světě. Tohle není ochrana životního prostředí, ale ukázka toho, jak vypadá současný ekoterorismus.
  Nestaví náhodou věta „I nepřítomnost páchníka jako indikátora druhové rozmanitosti nesnižuje význam zachování tohoto přírodního prostředí“ celé zařazení okolí do Natury na hlavu a neneguje ji? Řekl bych že ano a že sami ekologové a ochránci si touhle větou naběhli na vidle.
  Na co si tu hrajeme? Na co si tu hrají ekologové? Odpovězte si sám. Já odpověď mám.

 • Roman Žilka  - Re:

  Bohužel žijeme ve světě, kdy si z ochrany životního prostředí (proti níž nic nenamítám a souhlasím s ní) udělalo dost lidí docela výnosný byznys. Například ekologičtí aktivisté, kteří skupovali pozemky v místě plánované stavby dálnice, těmito pozemky nejdříve stavbu úspěšně blokovali a nakonec je na tu stavbu prodali za celkem vysoké sumy. O šílení s MEŘO, které prokazatelně životní poškozuje (na jeden litr řepkového oleje do nafty se spotřebuje jeden a půl litru nafty, palivo zvyšuje emise a poškozuje motory), o neskutečně dotovaných solárních elektrárnách atd. víme už také nějakou dobu.
  Další jsou schopni fanaticky blokovat cokoliv, jen když se zachrání jeden nijak vzácný brouk (kytka) a vůbec je přitom nezajímá, že kvůli tomu hynou stromy a nebo třeba lidé trpí zvýšeným výskytem onemocnění (včetně rakoviny).
  A můj názor? Chraňme životní prostředí, ať tu zůstane obyvatelný svět i pro naše potomky. Ale nechraňme ho za každou cenu tak, abychom tím způsobili ještě větší škody.
  Takže, i já mám odpověď.

 • Beruška

  Hezky napsáno ... :)

 • Falstaff

  Musím uznat, že jste to napsal velice kulantně a já s ní beze zbytku souhlasím.
  Moje odpověď na položenou otázku je obsahově stejná, ale podstatně argesivnější a řekl bych že místy i vulgární. :) Ale po právu.

 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Nejčtenější příroda

Společnost

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé komedie s... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.