Dnes je úterý 20.8.2019, svátek má Bernard

Naše milá Litava aneb Od pramene k soutoku

Jsme u pramene / Foto: B. MalečekTak jako Praha má svoji Vltavu, Paříž Seinu a např. Londýn Temži, má i Slavkov svoji Litavu. Velikostí se s těmito řekami nedá srovnat, je to vlastně jen širší potok, ale i tak (nebo právě proto) máme tu naši Litavu rádi. Napadlo vás někdy zjistit, kde vlastně Litava pramení a jak pramen vypadá, kudy Litava teče a kam se vlévá?

Nás to napadlo letos na jaře. A abychom Litavu poznali opravdu zblízka a důkladně, rozhodli jsme se projít pěšky po jejím břehu od pramene k soutoku se Svratkou.

Po dálnici k pramenu

Jednoho jarního dne jsme se nechali dovézt do Zástřizel, malé obce na úpatí Chřibů. Odtud jsme se vydali hledat pramen Litavy. Čekali jsme neprostupné hvozdy a místa, kam nikdy nevkročila lidská noha. Jaké ale bylo naše překvapení, když cesta lesem byla široká, rovná a dokonce s několika dálničními mosty a podchody. Došlo nám, že jdeme vlastně po první československé dálnici, která se začala budovat na konci třicátých let 20. století. Československo bylo tehdy druhým evropským státem, který začal dálnice budovat. Dálnice (tzv. páteřní), která se začala stavět na několika místech republiky současně, měla vést z Chebu napříč republikou až do Užhorodu. Úsek vedoucí přes Chřiby byl v té době už ve vysokém stavu rozpracovanosti. Na cestě k pramenu Litavy jsme šli přes dva úžasně zachovalé dálniční mosty se šířkou 24 metrů. Hlouběji v lese jsme přecházeli (a procházeli) dva průchody pro lesní zvěř. U Zástřizel se nachází také první dálniční přemostění Litavy. O dálnici se dozvíte více zde.

Asi po třech kilometrech cesty do kopce proti proudu Litavy jsme po krátkém hledání díky navigaci pramen našli. Již před několika lety byl pramen označen a popsán bučovickým Klubem turistů Noha.

Chtěli jsme se z pramene napít, ale jak je vidět na fotkách, nebylo to možné. Slavkovský hrnek jsme u pramene přesto nechali – pro případ, že bude víc vody. Asi 200 m východně od pramene probíhá turistická značka, která vás zavede na krásnou kamennou rozhlednu Brdo. Odtud je nádherný rozhled desítky kilometrů daleko (za příznivého počasí).

Od pramene už nebylo těžké sledovat tok Litavy. Nechtěli jsme se od řeky vzdálit více než 20 metrů, ale na úbočí Chřibů to místy nešlo. Litava je tady jiná než ji známe – je to horská bystřina tekoucí prudce úzkými roklinami.

Svoje předsevzetí nevzdálit se příliš od Litavy jsme mohli začít plnit až na úpatí kopců u obce Zástřizly. Druhým naším úkolem bylo počítat mosty, které se klenou přes říčku. Brzy jsme zjistili, že tento úkol je téměř nesplnitelný. Chyběla totiž definice mostu – máme počítat i lávky, různé mosty pro pěší, nebo dokonce i betonové skruže u polních cest? Například jenom v Nesovicích je přes Litavu 7 mostů a 3 lávky (podle nesovického webu). Různých přemostění říčky bylo nespočet, a tak jsme se jejich počítáním přestali zabývat.

V Zástřizlech byla Litava ještě malým skromným potůčkem. Za obcí protekla již dříve zmíněným dálničním přemostěním a obloukem se vzdálila od silnice E50, aby se vyhnula posledním kopcům před Kožušicemi. Za obcí Litava zesílila, přiblížila se silnici Slavkov–Uherské Hradiště a už se od ní nevzdálila. Pohodlná obslužná cesta ze Zástřizel k zemědělskému družstvu dávno skončila a před námi byla divočina v podobě hustého řepkového pole, které nám dalo pořádně zabrat. Po jeho překonání se nám dál už šlo docela dobře – v těsné blízkosti říčky vedly většinou polní cesty, ze kterých jsme mohli pozorovat, jak řeka s přibývajícími přítoky sílí.

Byl krásný slunný den a s rychle narůstající teplotou nám začaly pomalu ubývat síly. V Brankovicích jsme proto v motorestu Litavan, který svým vzhledem nezapře datum svého vzniku, doplnili síly a tekutiny a pokračovali podél Litavy do Nesovic. Žádná cesta kolem řeky nevedla, tak postup byl poněkud složitější a naše nohy oděné pouze do krátkých kalhot utrpěly další šrámy. Těsně před Nesovicemi jsme museli jít průsekem mezi Litavou a obrovskou oplocenou oborou Borky, která není ze silnice vůbec patrná a o které málokdo ví. Přes plot jsme pozorovali pasoucí se vysokou a pěkný rybník. Litava je v tomto úseku skrytá v hustém porostu stromů a keřů.

V Nesovicích jsme po 23 kilometrech tuto etapu ukončili. Vlak nám jel až za delší dobu. Tu jsme využili k návštěvě Nových zámků. Dovnitř jsme se nedostali – bylo zavřeno (už od roku 2005). Do Slavkova jsme dojeli vlakem z krásného, nově zrekonstruovaného nesovického nádraží.

Trasa první etapy – pramen Litavy–Nesovice

Divokým Bučovickem

Termín druhé (nejkratší) etapy se kvůli nečekaným i očekávaným událostem posunul až na léto. Plni elánu vyrazili jsme z nesovického nádraží. Hned kousek za nádražím jsme obdivovali malou říčku Hvězdličku, která se přímo v obci vlévá do Litavy.

Bujná vegetace dosahovala svého zenitu, což tuto část hodně poznamenalo. Chtěli jsme mít Litavu stále na očích, a proto jsme za žádnou cenu nechtěli sejít z jejího břehu. Což se nám za cenu podrápaných a kopřivami popálených nohou dařilo. Až k Nevojicím kolem Litavy totiž žádná cesta nevedla. Zato jsme mohli pozorovat volavky, zajíce, hejna motýlů a semtam nějakou tu užovku. Když už jsme si tak vyrazili do přírody, nemohli jsme dopustit, aby nám nějaká zajímavost unikla. Proto jsme si udělali malou odbočku, abychom navštívili přírodní rezervaci Malhotky kousek za Nesovicemi, o které jsme neměli tušení. Všem milovníkům přírody doporučujeme její návštěvu, i když leží poněkud stranou hlavních cest.

Za Nevojicemi hned u mostu na silnici E50 je na Litavě nový splav, odkud je jakýmsi náhonem vedena voda k letos otevřené poměrně velké nádrži, která se rozkládá jižně od Vícemilic. Tato vodní plocha slouží jako biocentrum (viz foto na konci článku).

Rychle se přiblížily Bučovice a průchod městem kolem Litavy nám zpříjemňovala krásná pěšina až k čističce na konci města necelý kilometr od Maref. Tady jsme poprvé zahlédli siluetu zámku ve Slavkově.

Cestou jsme si všimli, že mosty – betonové lávky pro pěší přes Litavu – vypadají, jako by je někdo stavěl přes kopírák. Netroufáme si odhadnout dobu jejich vzniku, ale staré jsou minimálně 70 let a většinou na ně už dnes nenavazuje žádná cesta. Na Litavě je také spousta staveb velmi podobných našemu Šestisplavu před rekonstrukcí, které si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii. Tyto stavby taky vznikaly nepochybně ve stejné době. Před Křižanovicemi jsme se ocitli na široké, rovné, travnaté a pečlivě udržované cestě. Nedaleká ohrada s pasoucím se stádem koní napovídala, že jsme kráčeli po hipodromu.

A to už jsme se dostali do regionu Slavkovska. Břehy Litavy byly často vroubeny stromy se zralými plody, kterým se říká špendlíky. Letos se jich urodilo mimořádně hodně, o čemž svědčí polámané větve plné těchto zralých plodů. Celou cestu nám byly zdrojem osvěžení a doma pak posloužily jako projímadlo.

Prošli jsme Křižanovicemi a malebnou cestou-necestou jsme se dostali do Hodějic. Odtud vede vyšlapaná pěšina až ke slavkovskému rybníku. A tím nám skončila po 19 kilometrech druhá etapa.

Trasa druhé etapy – Nesovice–Slavkov

Krajem divotvorné minerálky

Čekal nás třetí a nejdelší úsek – Slavkov–Židlochovice. Vyrazili jsme jednu prázdninovou sobotu brzy ráno a po Šestisplav na kraji Slavkova to byla paráda. Ale jak rychle jsme začali, tak jsme i skončili – za Šestisplavem začala doslova džungle. Litovali jsme, že nemáme aspoň mačetu – tak hustě byly břehy Litavy porostlé travinami, kopřivami, bodláky a plevelem. Polem se jít nedalo – buď na něm rostlo vysoké zralé obilí nebo zdravá bujná kukuřice. Naše rychlost se snížila na necelé 3 km za hodinu a o úspěchu cesty jsme začali pochybovat. Zvlášť ještě, když se povážlivě zatahovalo a zvedal se vítr.

Minuli jsme Vážany nad Litavou a přiblížili jsme se k Hruškám. Litava tuto obec rozdělila na dvě poloviny, které spojuje jen most u nové kaple Panny Marie Sněžné. Kousek předtím jsme zaregistrovali hejno (nebo stádo?) pštrosů na zahradě jednoho z domů.

Je zajímavé, jak stejná místa vypadají úplně odlišně z jiného úhlu pohledu. Nesčetněkrát jezdíme po silnici mezi Hruškami a Šaraticemi, ale velkého stavení asi 200 m od silnice si všimneme sotva letmo. Až když jsme pěšky prošli kolem něho, zjistili jsme, že jde o zachovalý, velký a starý mlýn. Vedle je široký splav a od něho vede náhon ke mlýnu. Připadáme si jako objevitelé…

V Šaraticích teče Litava za zahradami domů. Tudy se jít nedalo. Na druhém břehu se vlnila vysoká kukuřice, takže náš postup byl zpomalen. Pravděpodobně tam chodí málokdo, takže jsme budili pozornost místních obyvatel, kteří nás otipovali na zloděje a hlasitými výkřiky nám to dávali najevo.

Na konci Šaratic jsme si na mostě k Hostěrádkám-Rešovu vybrali špatnou stranu řeky (chyba v přípravě) a jako nepřekonatelná překážka se ukázal Otnický potok, který se vléval do Litavy kousek za Šaraticemi. Nebyl široký, ale měl hluboké a strmé břehy. Po krátké mobilizaci sil se nám ho však nakonec podařilo zdolat bez úhony.

Do Rychmanova, dříve samostatné obce, dnes součásti Újezda u Brna, jsme došli až téměř v poledne. Zde se Litava dělí na dva rybářské revíry – od ústí sem a odtud k prameni. Byli jsme poměrně unavení a hladoví. Uspokojil nás rychlý oběd v restauraci U Paseků, odkud jsme po polní cestě a po správné straně Litavy mířili k Žatčanům.

Začalo mírně pršet, ale slabý déšť nás neodradil. Za Hostěrádkami-Rešovem jsme opustili okres Vyškov a zbývající trasa už vedla jen okresem Brno-venkov. Břehy Litavy byly udržované, kolem vedla pěkná polní cesta a u Žatčan dokonce asfaltová cyklostezka. Přidali jsme do kroku a nevadil nám ani sílící déšť, který naštěstí cestou k Měnínu ustal. Krajina zde byla mírně depresivní a ponurá – jakoby bez života.

Na konci Měnína jsme se dostali na cyklostezku vedoucí ze Šlapanic do Židlochovic. Vedla po hrázi Litavy, byla asfaltovaná a nová. Kousek za Měnínem již podruhé na své pouti tekla Litava pod dálnicí. Tentokrát to byla D2 na Břeclav. Kvalitní cesta a blížící se cíl přispěly ke zvýšení rychlostního průměru se zvýšil na maximum. Opět slabě pršelo, ale to už nás déšť osvěžoval. Obešli jsme Blučinu po severní straně, u krytého bazénu odlovili keš a cíl byl nadohled. Poslední most v Židlochovicích a Litava se majestátně vlévá do Svratky. Fotografování na soutoku obou řek jsme si užili. Poslední část měřila necelých 28 km.

Trasa třetí etapy – Slavkov–Židlochovice

_____

Jaká je tedy naše Litava? Zprvu prudká a nespoutaná, ale záhy se zklidní a tiše plyne mezi poli. Sem tam zahučí nějaký splav, ale vpodstatě je to říčka mírná a vyrovnaná. Lépe než slova ale představí Litavu fotografie (viz níž).

Mapa povodí Litavy

LITAVA

Litava (starším názvem Cézava) je moravská řeka tvořící levostranný přítok Svratky. Její původní délka toku byla 65 km. V rámci dlouhodobé revitalizace jejího koryta se v krajině narovnala na délku 58,3 km, její povodí zabírá 789,8 km². Pramení ve Zlínském kraji, na úpatí Chřibů u Cetechovic ve výšce 495 m n. m. Teče nejprve západním směrem a od Slavkova u Brna se točí na jihozápad až k ústí. Její větší levé přítoky jsou Milešovický a Hranečnický potok. Pravé jsou Litavka, Litenčický potok, Hvězdlička, Žlebový potok, Rakovec, Říčka a Dunávka. Do Svratky ústí v Židlochovicích na jejím 29. říčním kilometru v 180 m n. m. V ústí dosahuje průměrného průtoku 1,53 m/3-s. Litava se vlévá do Svratky, následuje Dyje, Morava a Dunaj. Úmořím je Černé moře a Atlantský oceán. Vlastní tok řeky Litavy je rozdělen na dva rybářské revíry. Cézava 1A-461 01 od ústí do Svratky v Židlochovicích až k jezu mlýna v Rychmanově (Újezd u Brna) v délce 15 km. Cézava 2A-461 013 od jezu v Rychmanově až k pramenům v délce 44 km.

Pramen: 49°9′25,1″ s. š., 17°16′52,5″ v. d. – 494,61 m n. m.

Ústí: do Svratky v Židlochovicích 49°2′25,5″ s. š., 16°36′55,6″ v. d. – 179,23 m n. m.

Úmoří, povodí: Atlantský oceán, Černé moře, Dunaj, Morava, Dyje, Svratka

 

Co by nemělo uniknout pozornosti a co stojí za návštěvu:

Pramen Litavy a výlet na rozhlednu Brdo
Prohlídky mostů a podchodů nedokončené páteřní dálnice
Přírodní rezervace Malhotky u Nesovic
Památky v Bučovicích, ve Slavkově a v Židlochovicích
Návštěva rozhledny Akátová věž na Výhonu u Blučiny

red.

K pramenu Litavy po dálnici / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
K pramenu Litavy po dálnici / Foto: B. Maleček
Jsme u pramene / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jsme u pramene / Foto: B. Maleček
Hurá, našli jsme pramen / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Hurá, našli jsme pramen / Foto: B. Maleček
Zde pramení Litava / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Zde pramení Litava / Foto: B. Maleček
Pramen Litavy označil a popsal bučovický klub turistů / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Pramen Litavy označil a popsal bučovický klub turistů / Foto: B. Maleček
Přidali jsme i slavkovský hrnek, snad se na nás Bučovičtí neboudou zlobit / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Přidali jsme i slavkovský hrnek, snad se na nás Bučovičtí neboudou zlobit / Foto: B. Maleček
Litava kousek pod pramenem / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litava kousek pod pramenem / Foto: B. Maleček
Pověst o řece Litavě / Foto: B. Maleček123http://www.veslavkove.cz/
Pověst o řece Litavě / Foto: B. Maleček
Litava asi kilometr pod pramenem / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava asi kilometr pod pramenem / Foto: B. Maleček
První bezejmenný přítok Litavy / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
První bezejmenný přítok Litavy / Foto: B. Maleček
Označení pramene Litavy jsme přešli bez povšimnutí / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Označení pramene Litavy jsme přešli bez povšimnutí / Foto: B. Maleček
Podchod pod dálnicí pro lesní dělníky a zvěř / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Podchod pod dálnicí pro lesní dělníky a zvěř / Foto: B. Maleček
Turisté mají z čeho vybírat / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Turisté mají z čeho vybírat / Foto: B. Maleček
24 m vysoká rozhledna Brdo ve výšce 587 m n. m. / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
24 m vysoká rozhledna Brdo ve výšce 587 m n. m. / Foto: B. Maleček
Cestou po schodech se dozvíte něco o budované dálnici / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Cestou po schodech se dozvíte něco o budované dálnici / Foto: B. Maleček
Hrad Buchlov je na dohled / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Hrad Buchlov je na dohled / Foto: B. Maleček
Kroměříž / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kroměříž / Foto: B. Maleček
Historie stavby dálnice / Foto: B. Maleček142http://www.veslavkove.cz/
Historie stavby dálnice / Foto: B. Maleček
Dálniční podchod u Zástřizel / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Dálniční podchod u Zástřizel / Foto: B. Maleček
Dálniční most – tzv. červený / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Dálniční most – tzv. červený / Foto: B. Maleček
Podchod pod dálnicí je zachovalý / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Podchod pod dálnicí je zachovalý / Foto: B. Maleček
Podchod / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Podchod / Foto: B. Maleček
Litava na úbočí Chřibů / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava na úbočí Chřibů / Foto: B. Maleček
Bělásek hrachorový / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Bělásek hrachorový / Foto: B. Maleček
Svačinka na zábradlí dálničního mostu / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Svačinka na zábradlí dálničního mostu / Foto: B. Maleček
Most na okraji studeného žlebu / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Most na okraji studeného žlebu / Foto: B. Maleček
I bez údržby je most velmi zachovalý / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
I bez údržby je most velmi zachovalý / Foto: B. Maleček
Litava před obcí Zástřizly / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litava před obcí Zástřizly / Foto: B. Maleček
Tzv. bílý most v Zástřizlech / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Tzv. bílý most v Zástřizlech / Foto: B. Maleček
Most v Zástřizlech / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Most v Zástřizlech / Foto: B. Maleček
Opouštíme Zástřizly, Litava v pozadí / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Opouštíme Zástřizly, Litava v pozadí / Foto: B. Maleček
Litava za obcí / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litava za obcí / Foto: B. Maleček
Dálniční přemostění Litavy, tzv. černý most / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Dálniční přemostění Litavy, tzv. černý most / Foto: B. Maleček
Litava pod dálnicí / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litava pod dálnicí / Foto: B. Maleček
Litava asi kilometr za obcí Zástřizly / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litava asi kilometr za obcí Zástřizly / Foto: B. Maleček
Bažinatý terén kolem říčky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Bažinatý terén kolem říčky / Foto: B. Maleček
Bývalý mlýn u Kožušic / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Bývalý mlýn u Kožušic / Foto: B. Maleček
Hluboké koryto Litavy u Kožušic / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Hluboké koryto Litavy u Kožušic / Foto: B. Maleček
Litava je zarostlá bujnou vegetací / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava je zarostlá bujnou vegetací / Foto: B. Maleček
Jedna z mnoha lávek přes říčku / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jedna z mnoha lávek přes říčku / Foto: B. Maleček
Litava před Malínkami / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava před Malínkami / Foto: B. Maleček
Malínky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Malínky / Foto: B. Maleček
Místní hasiči slaví 100 let – oprava sv. Floriána / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Místní hasiči slaví 100 let – oprava sv. Floriána / Foto: B. Maleček
Litavu lemuje pěkná cesta / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litavu lemuje pěkná cesta / Foto: B. Maleček
Kaple Nejsvětější Trojice nad obcí Malínky – státem chráněná památka / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kaple Nejsvětější Trojice nad obcí Malínky – státem chráněná památka / Foto: B. Maleček
Vodní dílo na Litavě za Malínkami / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vodní dílo na Litavě za Malínkami / Foto: B. Maleček
Další splav / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Další splav / Foto: B. Maleček
Splav před Brankovicemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Splav před Brankovicemi / Foto: B. Maleček
Lávka přes Litavu v Brankovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Lávka přes Litavu v Brankovicích / Foto: B. Maleček
Brankovice / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Brankovice / Foto: B. Maleček
Motorest Litavan v Brankovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Motorest Litavan v Brankovicích / Foto: B. Maleček
Cesta mezi zarostlou Litavou a oborou Borky u Nesovic / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Cesta mezi zarostlou Litavou a oborou Borky u Nesovic / Foto: B. Maleček
Obora Borky v Nesovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Obora Borky v Nesovicích / Foto: B. Maleček
Nové Zámky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nové Zámky / Foto: B. Maleček
Akáty u Nesovic / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Akáty u Nesovic / Foto: B. Maleček
Nesovické lávky / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Nesovické lávky / Foto: B. Maleček
Litava na okraji Nesovic / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava na okraji Nesovic / Foto: B. Maleček
Nové Zámky v Nesovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nové Zámky v Nesovicích / Foto: B. Maleček
Přítok Litavy Hvězdlička / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Přítok Litavy Hvězdlička / Foto: B. Maleček
Zrekonstruované nesovické nádraží / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Zrekonstruované nesovické nádraží / Foto: B. Maleček
Nesovice / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nesovice / Foto: B. Maleček
Funkční lávka na konci Nesovic / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Funkční lávka na konci Nesovic / Foto: B. Maleček
Užovka obojková na břehu Litavy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Užovka obojková na břehu Litavy / Foto: B. Maleček
Litava za Nesovicemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava za Nesovicemi / Foto: B. Maleček
Vegetace dosahovala dvou metrů výšky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vegetace dosahovala dvou metrů výšky / Foto: B. Maleček
Přírodní rezervace Malhotky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Přírodní rezervace Malhotky / Foto: B. Maleček
Informační tabule / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Informační tabule / Foto: B. Maleček
Litava u silnice E 50 u Nesovic / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litava u silnice E 50 u Nesovic / Foto: B. Maleček
Nově vybudovaný splav u Nevojic / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nově vybudovaný splav u Nevojic / Foto: B. Maleček
Biocentrum jižně od Vícemilic / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Biocentrum jižně od Vícemilic / Foto: B. Maleček
Litava před Bučovicemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava před Bučovicemi / Foto: B. Maleček
Úzká pěšinka vinoucí se podél Litavy v Bučovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Úzká pěšinka vinoucí se podél Litavy v Bučovicích / Foto: B. Maleček
Bučovický zámek / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Bučovický zámek / Foto: B. Maleček
Litava v Bučovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava v Bučovicích / Foto: B. Maleček
Za chvíli opustíme Bučovice / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Za chvíli opustíme Bučovice / Foto: B. Maleček
Lávka odnikud nikam u Maref / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Lávka odnikud nikam u Maref / Foto: B. Maleček
Lákavé červené špendlíky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Lákavé červené špendlíky / Foto: B. Maleček
Žluté špendlíky byly sladké jako med / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Žluté špendlíky byly sladké jako med / Foto: B. Maleček
Úroda byla bohatá – větve se lámaly / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Úroda byla bohatá – větve se lámaly / Foto: B. Maleček
Bučovice jsou už za námi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Bučovice jsou už za námi / Foto: B. Maleček
Marefy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Marefy / Foto: B. Maleček
Opuštěná lávka za Marefami / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Opuštěná lávka za Marefami / Foto: B. Maleček
Vodní dílo na Litavě / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vodní dílo na Litavě / Foto: B. Maleček
Litava před Křižanovicemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava před Křižanovicemi / Foto: B. Maleček
Průtok Křižanovicemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Průtok Křižanovicemi / Foto: B. Maleček
Slavkov je na dohled / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Slavkov je na dohled / Foto: B. Maleček
Další ze stavidel mezi Křižanovicemi a Hodějicemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Další ze stavidel mezi Křižanovicemi a Hodějicemi / Foto: B. Maleček
Takhle nějak vypadal Šestisplav před rekonstrukcí / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Takhle nějak vypadal Šestisplav před rekonstrukcí / Foto: B. Maleček
Hodějice / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Hodějice / Foto: B. Maleček
Jedna z lávek za Hodějicemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jedna z lávek za Hodějicemi / Foto: B. Maleček
Mezi Hodějicemi a Slavkovem / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Mezi Hodějicemi a Slavkovem / Foto: B. Maleček
Ondatry jsme pozorovali pouze v okolí Slavkova / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Ondatry jsme pozorovali pouze v okolí Slavkova / Foto: B. Maleček
Litava ve Slavkově / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Litava ve Slavkově / Foto: B. Maleček
Slavkovský rybník s Litavou / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Slavkovský rybník s Litavou / Foto: B. Maleček
Slavkov u Brna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Slavkov u Brna / Foto: B. Maleček
Litava za Slavkovem / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava za Slavkovem / Foto: B. Maleček
Litava se stáčí k Vážanům nad Litavou / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava se stáčí k Vážanům nad Litavou / Foto: B. Maleček
Vážany nad Litavou / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vážany nad Litavou / Foto: B. Maleček
Kudy? / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kudy? / Foto: B. Maleček
Jeden z větších přítoků Litavy – Rakovec / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jeden z větších přítoků Litavy – Rakovec / Foto: B. Maleček
Pštrosi v Hruškách / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Pštrosi v Hruškách / Foto: B. Maleček
Hrušky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Hrušky / Foto: B. Maleček
Kaple Panny Marie Sněžné v Hruškách / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kaple Panny Marie Sněžné v Hruškách / Foto: B. Maleček
V pozadí Zbýšov / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
V pozadí Zbýšov / Foto: B. Maleček
Vodní dílo u Zbýšova / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vodní dílo u Zbýšova / Foto: B. Maleček
Splav u zbýšovského mlýna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Splav u zbýšovského mlýna / Foto: B. Maleček
Litava a zbýšovský mlýn / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava a zbýšovský mlýn / Foto: B. Maleček
Šaratice / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Šaratice / Foto: B. Maleček
Litava za Šaraticemi / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava za Šaraticemi / Foto: B. Maleček
Most v Újezdě u Brna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Most v Újezdě u Brna / Foto: B. Maleček
Litava za Újezdem / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava za Újezdem / Foto: B. Maleček
Asfaltka podél Žatčan / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Asfaltka podél Žatčan / Foto: B. Maleček
Litava u Žatčan / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava u Žatčan / Foto: B. Maleček
Cestou k Měnínu / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Cestou k Měnínu / Foto: B. Maleček
Za mostem u Měnína se vlévá do Litavy Říčka / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Za mostem u Měnína se vlévá do Litavy Říčka / Foto: B. Maleček
Až k soutoku se Svratkou jsme šli po této krásné cyklostezce / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Až k soutoku se Svratkou jsme šli po této krásné cyklostezce / Foto: B. Maleček
Most u Blučiny už zřejmě dosluhuje / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Most u Blučiny už zřejmě dosluhuje / Foto: B. Maleček
Litava za Měnínem / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava za Měnínem / Foto: B. Maleček
Další přítok – Moutnický potok / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Další přítok – Moutnický potok / Foto: B. Maleček
Lávka, dálnice D2 a kostel v Blučině / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Lávka, dálnice D2 a kostel v Blučině / Foto: B. Maleček
Podruhé překonává Litava dálnici / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Podruhé překonává Litava dálnici / Foto: B. Maleček
Blučina z cyklostezky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Blučina z cyklostezky / Foto: B. Maleček
Vodní nádrž – rybník Blučina / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vodní nádrž – rybník Blučina / Foto: B. Maleček
Informační tabule / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Informační tabule / Foto: B. Maleček
Z cyklostezky je vidět rozhledna Akátová věž na Výhonu / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Z cyklostezky je vidět rozhledna Akátová věž na Výhonu / Foto: B. Maleček
Akátová věž na Výhonu u Židlochovic / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Akátová věž na Výhonu u Židlochovic / Foto: B. Maleček
Kolem Blučiny / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kolem Blučiny / Foto: B. Maleček
Žně probíhaly i za drobného deště / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Žně probíhaly i za drobného deště / Foto: B. Maleček
Poslední most přes Litavu v Židlochovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Poslední most přes Litavu v Židlochovicích / Foto: B. Maleček
Litava / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Litava / Foto: B. Maleček
Soutok Litavy a Svratky v Židlochovicích / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Soutok Litavy a Svratky v Židlochovicích / Foto: B. Maleček
Toto je Litava / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Toto je Litava / Foto: B. Maleček
Vpravo se vlévá Litava / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vpravo se vlévá Litava / Foto: B. Maleček
Soutok Svratky a Litavy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Soutok Svratky a Litavy / Foto: B. Maleček
Aktéři cesty kolem Litavy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Aktéři cesty kolem Litavy / Foto: B. Maleček
Trasa první etapy – pramen Litavy–Nesovice195http://www.veslavkove.cz/
Trasa první etapy – pramen Litavy–Nesovice
Trasa druhé etapy – Nesovice–Slavkov195http://www.veslavkove.cz/
Trasa druhé etapy – Nesovice–Slavkov
Trasa třetí etapy – Slavkov–Židlochovice195http://www.veslavkove.cz/
Trasa třetí etapy – Slavkov–Židlochovice

Komentářů (2)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 • kemo  - Hezká reportáž

  Fakt dobrý. Pozornému čtenáři ale neunikne to, jakým způsobem je směrem po toku, původně čistý pramen, znečišťován. Je to krásně vidět z fotodokumentace náročné expedice. 8-) Tady jste to mohli více zdokumentovat. Je to hrůza, jak se všichni chváme k tomu hlavnímu, co potřebujeme. Tím mám na mysli obyčejnou čistou vodu v řece...Tady se mělo začít, stavbami čističek a ne např. dotacemi na zateplování domů, které dále vypouští splašky, tady tedy i do Litavy.
  Jinak všem hezké svátky a šťastný nový rok. O-|

 • vatsuk  - Šestisplav

  DIKY na šesťáku jsem se r.1957 naučil plavat,když se zvedlo stavidlo plavali sme na traktorových dušách až do Vážan a zpatky pěšky ale tehdá byly meze pěkně posečený
  Ještě jednou diky ŠPITÁLNÍK

 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Nejčtenější příroda

Společnost

 • Maturitní a závěrečné zkoušky 2019
  Předávání výučních listů v Historickém sále zámku / Foto: archiv ISŠ
  Předávání výučních listů v Historickém sále zámku / Foto: archiv ISŠ
  Květen a červen jsou ve škole vždy velmi důležité měsíce, neboť v květnu naši žáci skládají zkoušku dospělosti a červen je ve znamení závěrečných... celý článek

Kultura

 • Kulaté výročí narození Napoleona Bonaparta
  Ve čtvrtek 15. srpna uplyne rovné čtvrt tisíciletí od narození budoucího francouzského vojevůdce a později i císaře. Pohled na Napoleona Bonaparta není jednoznačný a každá ze stran zdůrazňuje jinou stránku jeho osobnosti a činů. Pro jednu část společnosti je Napoleon geniálním vojevůdcem, který se zařadil... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.