Okapový chodník s funkciou pochôdzneho

Kvalitný okapový chodník

Význam okapového chodníka okolo domu

Chodníky okolo domu nemusia mať len pochôdznu funkciu. Chodník môže byť umiestnený aj v tesnej blízkosti okolo domu a slúžiť súčasne aj ako okapový chodník alebo dažďový. Okapový chodník má hlavnú funkciu chrániť stavbu pred prebytočnou vodou, aby múry a základy nenasiakali z dažďovej vody.

Realizácia dažďového chodníka

Kamenný okapový chodník
Stavba okapového chodníka

V minulosti sa okapové chodníky riešili vyliatím betónovej vrstvy okolo celého domu v šírke cca 30 cm. Toto riešenie sa postupne ukázalo ako nevhodné, nakoľko stavba domu počas jeho životnosti postupne klesá a tak sa betónová vrstva postupne praskala až do času, kedy už vôbec neplnila svoju funkciu. Niektorí majitelia nehnuteľností svoje domy izolovali fóliou a vrstvou štrku. Okapový chodník je riešením, ako dookola domu vyriešiť pekný chodník, ktorý bude plniť dve funkcie – pochôdznu a súčasne bude chrániť stavbu pred hromadením vody. Dažďový chodník je práca výslovne pre odborníkov. Ak nebude riešený správnym spôsobom, nebude plniť svoju funkciu a tým môže dochádzať k vlhnutiu múrov domu. Dažďový chodník má šírku cca 40 – 50 cm. Pri jeho realizácii je mimoriadne dôležité vytvorenie správneho podložia a dodržanie správneho sklonu v pozdĺžnom aj priečnom smere. Sklon je nevyhnutné dodržať už pri hĺbení výkopovej jamy. Chodník sa spevňuje obrubníkom, aby bol pevný a kocky sa nerozchádzali do zatrávnenej časti. Na vyhĺbený základ sa umiestňuje štrkový násyp v dostatočnej hrúbke. následne sa dáva ďalší násyp s menšou frakciou skál. Dôležité je, aby aj štrkový násyp bol v takomto sklone. Po vysypaní vrchnej vrstvy a vyrovnaní je možné ukladať dlažbu. Po položení dlažby sa celý chodník vyrovná vibračnou doskou a do vzniknutých škár sa nasype jemný piesok. Na súčasnom trhu je veľké množstvo rôznych druhov zámkovej dlažby. Rôznych druhov čo sa týka tvaru, veľkosti ale aj farieb. Stačí si vybrať tú správnu. Dlažbu je možné ukladať do zaujímavých mozaikových tvarov s rôznymi obrazcami alebo zvoliť decentnú farbu, ktorá bude farebne korešpondovať napríklad s fasádou domu, so strechou alebo zábradlím.  Viac informácií o realizácii dažďového chodníka, o možnosti vypracovania cenovej ponuky či referenciách o firme získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.polozime.sk/.

Related Post