Dnes je neděle 19.1.2020, svátek má Doubravka

Nová Mateřská škola Zvídálek otevřena!

Slavnostní přestřižení pásky – Ing. Ivan Charvát a Mgr. Eva Jurásková / Foto: B. MalečekV neděli 4. září se uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor MŠ Zvídálek. Setkání zahájila ředitelka Mgr. Eva Jurásková, která předala slovo panu starostovi Ing. Ivanu Charvátovi, který přítomné seznámil s následujícími informacemi.

Výstavba mateřské školy je jedna ze zásadních investičních akcí v našem městě za posledních několik let, která plnohodnotně řeší problematiku související s nedostatečnou kapacitou míst v mateřské škole. Z tohoto důvodu vedení města tomuto záměru věnovalo významnou pozornost a společně s přípravou a realizací protipovodňových opatření tento záměr patřil mezi zásadní priority města v oblasti investiční výstavby. V roce 2009 se ZM (zastupitelstvo města) začalo intenzivně zabývat otázkou akutní potřebnosti zvýšení počtu míst v MŠ a hledalo lokality vhodné pro její novou výstavbu. V červnu 2010 ZM odsouhlasilo vypracování projektové dokumentace na rozšíření prostor v ZŠ Komenského pro potřeby MŠ Zvídálek a záhy poté v červenci 2010 i návrh financování stavby.

Stavební povolení bylo vydáno v prosinci 2011. Po složitém a zdlouhavém procesu výběrového řízení na dodavatele stavby, ve kterém město jako zadavatel stavby kladlo důraz nejen na cenu díla, ale i požadovaný termín dokončení (zahájení nového školního roku 2011/2012), byla vybraným dodavatelem stavba dne 18. března 2011 zahájena. Od té doby jsme v těchto místech mohli sledovat živý stavební ruch, který přitom nijak neomezoval plynulý a řádný chod základní školy. Dne 31. srpna 2011 byla stavba úspěšně ukončena, plně předána a současně i zkolaudována.

Kapacita této nové budovy MŠ Zvídalek činí 168 žáků v šesti odděleních. Náklady stavby činily celkem 26,5 mil. Kč včetně přeložek sítí, projektové dokumentace, TDI, autorského dozoru, nákladů na zajištění veřejné zakázky, z toho vlastní stavba 25 341 000 Kč. Náklady na vnitřní vybavení byly ve výši 1,7 mil. Kč (hrazeno sponzorsky). Financování: 20,0 mil. Kč bankovním úvěrem, zbývající část z vlastních zdrojů, vesměs získaných z prodeje pozemků v Zelnicích.

Jedná se o jednu z prioritních investičních akcí města v posledních několika letech. Proto děkujeme všem, kteří tento záměr podporovali, jelikož rozhodování o umístění stavby a jejím financování nebyla jednoduchá a především v počáteční fázi úplně jednotná.

Poděkování patří :

• těm, kteří s myšlenkou umístit novou školku do těchto prostor přišli a svůj nápad následně projekčně zpracovali – projekční kanceláři Demtis, s.r.o., Brno zastoupenou Ing. Miroslavem Rysem a Ing. Radkem Jelínkem,

• dodavateli díla – firmě SKR stav, s.r.o., Brno zastoupené Ing. Ivo Skřivánkem, která ve velmi krátkém čase a v požadovaném termínu vlastní výstavbu úspěšně zvládla a předala,

• TDI – firmě SCHELLE, s.r.o., Brno zastoupené Ing. Soňou Schelleovou a autorskému dozoru – firmě Demtis, s.r.o., zasoupené opět Ing. Miroslavem Rysem,

• všem, kteří uvedený záměr podporovali, zastupitelům města i vedení MŠ,

• též obchodní společnosti American game, s.r.o., z Komořan, která městu poskytla částku 2,0 mil. Kč. Z této částky město využilo 1,7 mil. Kč právě na vybavení nových prostor MŠ Zvídálek a 0,3 mil. Kč poskytlo formou účelového příspěvku MŠ Karolínka, která svoji činnost již zahájila ve čtvrtek 1. září 2011 ve vlastních, též zrekonstruovaných prostorách na Malinovského náměstí,

• vedení ZŠ Komenského zastoupenému ředitelem školy Mgr. Vladimírem Soukopem za to, že nejen vestavbu do svých vnitřních prostor a přístavbu této budovy umožnilo, ale i aktivně podporovalo a spolupracovalo,

• kolektivu TSMS za příkladnou pomoc při stěhování vnitřního vybavení MŠ Zvídálek především z Malinovského a Komenského náměstí, ale i části Koláčkova,

• pracovnímu kolektivu MŠ Zvídálek za náročné práce související s demontáží vnitřního vybavení ve starých prostorách MŠ, jejich přemístěním sem do prostor nových a komplexní přípravou jednotlivých oddělení nejen na slavnostní otevření školky, ale především na příchod našich dětí do tohoto nového pěkného prostředí. Dík také patří všem dobrovolníkům, kteří jim v této náročné práci za vysokých letních teplot pomáhali,

• zvláštní poděkování patří ředitelce MŠ Zvídálek Mgr. Evě Juráskové, za její nadšení a obětavost, podporu a schopnost přesvědčovat ostatní o potřebnosti této investice, součinnost a spolupráci při složité přípravě i vlastní realizaci záměru.

Nedělní slavnostní otevření MŠ Zvídálek byla pro dospělé vhodná příležitost prohlédnout si celou stavbu včetně vnitřních prostor, které byly díky kolektivu zaměstnankyň MŠ plně připraveny na zahájení nového školního roku 2011/2012. Pro děti, které již předškolní docházku navštěvovaly i ty, které ji zde zahajují, to byla ideální možnost seznámit se za účasti svých rodičů s novým prostředím.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Přístavba MŠ Zvídálek / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Přístavba MŠ Zvídálek / Foto: B. Maleček
Mateřská škla Zvídálek ve Slavkově u Brna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Mateřská škla Zvídálek ve Slavkově u Brna / Foto: B. Maleček
Vstupní prostory školy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Vstupní prostory školy / Foto: B. Maleček
Chystá se slavnostní otevření školy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Chystá se slavnostní otevření školy / Foto: B. Maleček
Představitelé města, školy a ostatní hosté / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Představitelé města, školy a ostatní hosté / Foto: B. Maleček
Starosta města Ing. Ivan Charvát / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Starosta města Ing. Ivan Charvát / Foto: B. Maleček
Rodiče s dětmi a prarodiče se přišli podívat na novou školku / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Rodiče s dětmi a prarodiče se přišli podívat na novou školku / Foto: B. Maleček
Účastníci slavnostního otevření / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Účastníci slavnostního otevření / Foto: B. Maleček
Ing. Ivo Skřivánek, jednatel firmy SKR stav, která školu stavěla / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Ing. Ivo Skřivánek, jednatel firmy SKR stav, která školu stavěla / Foto: B. Maleček
V popředí ředitelka školy, Mgr. Eva Jurásková / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
V popředí ředitelka školy, Mgr. Eva Jurásková / Foto: B. Maleček
Slavnostní přestřižení pásky – Ing. Ivan Charvát a Mgr. Eva Jurásková / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Slavnostní přestřižení pásky – Ing. Ivan Charvát a Mgr. Eva Jurásková / Foto: B. Maleček
Učitelky třídy Broučků – Světlana Machalová a Jarmila Volešová / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Učitelky třídy Broučků – Světlana Machalová a Jarmila Volešová / Foto: B. Maleček
Jedna z nových tříd / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jedna z nových tříd / Foto: B. Maleček
Šatna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Šatna / Foto: B. Maleček
Umývárna a WC / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Umývárna a WC / Foto: B. Maleček
Uložené přikrývky / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Uložené přikrývky / Foto: B. Maleček
Třída Štěňátek – Jitka Krejčířová a Ludmila Špánková / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Třída Štěňátek – Jitka Krejčířová a Ludmila Špánková / Foto: B. Maleček
Třída Štěňátek / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Třída Štěňátek / Foto: B. Maleček
Jedna ze tříd MŠ Zvídálek / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jedna ze tříd MŠ Zvídálek / Foto: B. Maleček
Jídelní koutek třídy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jídelní koutek třídy / Foto: B. Maleček
Terasa s krásným výhledem / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Terasa s krásným výhledem / Foto: B. Maleček
Návštěvníci terasy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Návštěvníci terasy / Foto: B. Maleček
Už si umím umýt ruce / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Už si umím umýt ruce / Foto: B. Maleček
Jedna ze tříd školy / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jedna ze tříd školy / Foto: B. Maleček
Akvárium se želvami / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Akvárium se želvami / Foto: B. Maleček
Domeček ve třídě / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Domeček ve třídě / Foto: B. Maleček
Třídy jsou velmi dobře vybaveny / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Třídy jsou velmi dobře vybaveny / Foto: B. Maleček
Děti často nevěděly, kam dřív / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Děti často nevěděly, kam dřív / Foto: B. Maleček
Já už se taky těším do školky! / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
Já už se taky těším do školky! / Foto: B. Maleček
Zatloukání hřebíků už mi jde / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Zatloukání hřebíků už mi jde / Foto: B. Maleček
Koutek pro malé slečny / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Koutek pro malé slečny / Foto: B. Maleček
Lezecká stěna pro šikovné a odvážné / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Lezecká stěna pro šikovné a odvážné / Foto: B. Maleček
Sborovna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Sborovna / Foto: B. Maleček
To je moje skříňka! / Foto: B. Maleček106http://www.veslavkove.cz/
To je moje skříňka! / Foto: B. Maleček
„Autoškola“ / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
„Autoškola“ / Foto: B. Maleček
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Zvídálek / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Zvídálek / Foto: B. Maleček

Komentářů (6)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 • kemo  - cena

  Nevím o jak velký objekt se jedná, odhaduji půdorys 15x15m, 3 n.p. Cena 25MKč je vskutku královská...

 • kačaba

  je velice chválihodné,že město postavilo školku.Ale byl se už někdo podívat v jakém prostředí tráví svůj čas postižené děti?Jsou přemístěny na poliklinice v chodbě jak je dr.Hartl a mají společný záchod s pacienty.Myslím si,že i kteto problematice by se město mělo postavit čelem.Bohužel tyto děti nebudou nikdy odvádět daně státu a proto se na ně rádo zapomíná.

 • P.Marketa

  souhlasím.měli by myslet i na ty postižené děti.je to hanba města,že ty děti jsou na poliklinice

 • Agula

  Školka je krásná, opravdu se moc povedla. Jen se bojím té střešní terasy, chvilka nepozornosti a dítě je nahoře na zábradlí:-(. Ostatní prostory jsou super. Přeji všem krásné školkování

 • Beruška

  Souhlasím, povedlo se to ... té střešní terasy bych se taky trochu bála, děti jsou vynalézavé a rychlé ...

 • modroocko

  Vloudila se chybička - stavební povolení vydané v prosinci 2011 asi pravda nebude...

  Jinak gratuluji všem, školka je krásná a doufám, že se tam bude dětem i učitelům líbit!

 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Nejčtenější

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé komedie s... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek

Příroda

 • Slavkov v podzimních barvách roku 2019
  Slavkov
  Slavkov
  Každým rokem nás podzimní příroda odmění spektrem teplých barev. Vždy je to jiné. Klimatické podmínky rozhodují o zabarvení zeleně. Já mám pocit, že podzimní barvy letošního roku se přírodě mimořádně vydařily.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.