Dnes je pondělí 16.7.2018, svátek má Luboš

Každý člověk má právo na důstojné stáří

Centrum denních služeb / Foto: B. Maleček„Pomáhat druhým je více, než vynikat nad nimi. Sv. Benedikt.“ To je motto pracovníků Charitní poradny ve Slavkově u Brna se sídlem v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Polní ulici 1444.

Procházíte-li Polní ulicí, můžete pozorovat čilý pracovní ruch kolem penzionu. Abych zjistil, co se s domem děje, rozhodl jsem se penzion navštívit. Průvodkyní po Domě s pečovatelskou službou mi byla paní Iva Kuchyňková, která sama v oblasti charity působí již téměř 20 let a tato práce se pro ni stala doslova posláním. Během své návštěvy jsem se přesvědčil, že toto heslo, které má denně na očích, je bezezbytku naplňováno.

DPS s 61 byty funguje ve Slavkově od roku 1995 a od začátku je o bydlení v něm ze strany seniorů velký zájem. Dům patří městu Slavkov u Brna, které financuje jeho provoz. V současné době je zaregistrováno cca 170 čekatelů-zájemců o umístění v penzionu. Samotný dům však po 15 letech není po stavební stránce v nejlepší kondici. Zvenku jsou zjevné praskliny způsobené měkkým podložím, obyvatelé ze severních částí domu si stěžují na plísně a okna už dosloužila. Právě v těchto dnech probíhá jejich výměna, kterou z části hradí zřizovatel a z části je kryta z projektu Zelená úsporám. Jsou nahrazována plastovými okny s trojskly, přes které už nebude „táhnout“, jak přes ty staré.

V nedobrém stavu je i kanalizace a podlahy v některých místnostech. Příspěvky města na další revitalizaci a zlepšování nestačí – pracovníci charity by velmi uvítali příspěvky od dárců.

Od vlastníka (město Slavkov) má oblastní charita pronajato přízemí. Zde se nachází denní centrum, kuchyně, kanceláře, sklady a mj. také centrum osobní hygieny se speciální vanou pro méně pohyblivé, pedikúrou apod.

Činnost charity ve Slavkově u Brna je rozdělena do čtyř služeb, jimiž jsou: charitní poradna, ošetřovatelská služba, centrum denních služeb, pečovatelská služba. Ve stručnosti vás s jejich náplní seznámím.

Cílem charitní poradny, kterou vede Mgr. Iva Kuchyňková, je umožnit lidem, kteří se na ni obrátí orientaci v současných sociálních a právních systémech, napomáhat k rozvoji jejich kompetencí a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace, aby se mohli znovu za podpory služeb poradny plně začleňovat do společenských vazeb a širší sociální sítě. Služba je ze strany pracovníků poradny přijímána jako povolání k lásce k bližnímu a vychází z principu křesťanství. Pracovníci poradny tu jsou hlavně pro rodiny s dítětem (dětmi), občany žijící v sociálně vyloučených komunitách, pro osoby v krizi a v neposlední řadě i pro oběti domácího násilí. Všechny služby poradny jsou bezplatné, klienti nepotřebují žádné doporučení.

Pomocnou ruku podává v právní oblasti i občanské sdružení Persefona, která poskytuje ve spolupráci s charitní poradnou sociální poradenství v oblasti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Nejbliží termíny jsou 18. října, 15. listopadu a 20. prosince v době od 13 do 17 hodin.

Další službou je centrum denních služeb, které vede Mgr. Lucie Kuchařová. Jeho posláním je nabízet podporu a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, které v důsledku stáří nebo zdravotního postižení nejsou schopni plnohodnotně po celý den žít ve svém přirozeném domácím prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby, nebo instituce. Obecným cílem CDS je pracovat s uživateli sociální služby tak, aby byli v rámci svých možností a zdravotního stavu schopni co nejlépe žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům se sníženou soběstačností, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí (ve věku od 27 let) a kapacita denní centra je 15 osob. Služba poskytuje uživatelům možnost plnohodnotného a pokojného života. Podporuje je, aby mohli setrvat co možná nejdéle ve svém přirozeném rodinném prostředí. Tato služba je zpoplatněna – hodina stojí 50 Kč. V případě potřeby je možno zajistit svoz a odvoz uživatele Centra denních služeb.

Důležitou činností charitní služby je ošetřovatelská a pečovatelská služba. Tyto dvě služby často v podpoře klienta spolupracují. Ošetřovatelská služba, kterou má na starosti Sylva Barnetová, poskytuje zdravotní péči od února 2007 nejen Slavkově u Brna, ale i v přilehlých obcích. Hlavní náplní je poskytování nepřetržité zdravotní péče v domácím prostředí klientů metodou ošetřovatelského procesu. Péče je poskytována všem klientům bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního postavení – dle zdravotního stavu pacienta. Cílem služby je podpora, udržení a navrácení zdraví a podílení se na preventivní činnosti onemocnění a komplikací.

Zdravotní péče je zajišťována ošetřovatelským týmem složeným ze sedmi registrovaných všeobecných sester. Domácí péči indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah a frekvenci návštěv individuálně dle zdravotního stavu pacienta. Správně indikované výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě uzavřených smluv. Ošetřovatelská služba úzce spolupracuje s profesionálním týmem pečovatelek Charitní pečovatelské služby, čímž se daří zajistit komplexní péči u klientů. Práce sester v domácí péči je vnímána pozitivně. Sestra v domácí péči je více na očích veřejnosti, je posuzována, jak se chová, jak jedná, jak vypadá a zejména, co umí. Proto je nutností sester, aby se neustále vzdělávaly a zvyšovaly odbornou erudici, aby se nebály zasahovat do ošetřovatelského procesu.

Charitní pečovatelská služba pod vedením Aleny Kožíkové zajišťuje komplexní rozsah pečovatelských služeb, snaží se o zachování důstojného prostředí a zacházení uživatelům, kteří se nacházejí v nepříznivé zdravotní nebo sociální situaci. Charitní pečovatelská služba se poskytuje seniorům, zdravotně postiženým a znevýhodněným občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo ty, kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost, ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Cílem pečovatelské služby je vyhledávat a zajišťovat okamžitou pomoc lidem, kteří nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svých blízkých zajistit nezbytnou pomoc. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.

Činnost charitních služeb je mnohem náročnější a pestřejší, než je popsáno v předchozích pár řádcích. Více se můžete dozvědět na webových stránkách charity http://www.hodonin.caritas.cz/ nebo přímo na pracovištích jednotlivých služeb v Polní ulici 1444. Rádi Vám poradí v obtížné životní situaci a doporučí řešení.

Kontakty:

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov
, Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.:+420 544 212 504, mob.: +420 608 709 283

E-mail: chos.bucovice@caritas.cz

Charitní poradna Bučovice a Slavkov, 
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.:+420 544 21 20 21, mob.: +420 731 646 977
E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz

Centrum denních služeb Slavkov, 
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: +420 544 212 021, mob.: +420 734 435 125
E-mail: cds.slavkov@caritas.cz

Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov, 
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: +420 544 221 798, mob.:+420 737 234 088
Email: dps.bucovice@caritas.cz

red.

Ošetření v domácím prostředí / Foto: archiv CHOS195http://www.veslavkove.cz/
Ošetření v domácím prostředí / Foto: archiv CHOS
Sestra v akci / Foto: archiv CHOS195http://www.veslavkove.cz/
Sestra v akci / Foto: archiv CHOS
Mgr. Iva Kuchyňková ve své kanceláři / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Mgr. Iva Kuchyňková ve své kanceláři / Foto: B. Maleček
Kuchyňka / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kuchyňka / Foto: B. Maleček
Jídelna v Centru denních služeb / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jídelna v Centru denních služeb / Foto: B. Maleček
Centrum denních služeb / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Centrum denních služeb / Foto: B. Maleček
Pracovnice pečovatelské služby / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Pracovnice pečovatelské služby / Foto: B. Maleček
Terasy v přízemí lákají k posezení / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Terasy v přízemí lákají k posezení / Foto: B. Maleček
Centrum osobní hygieny / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Centrum osobní hygieny / Foto: B. Maleček
Čekání na oběd / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Čekání na oběd / Foto: B. Maleček
Pracovníci při výměně oken / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Pracovníci při výměně oken / Foto: B. Maleček
Nová okna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nová okna / Foto: B. Maleček
Pohled ven novým oknem jedné z obyvatelek / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Pohled ven novým oknem jedné z obyvatelek / Foto: B. Maleček
Výměna oken v prvním podlaží / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Výměna oken v prvním podlaží / Foto: B. Maleček
Západní strana DPS / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Západní strana DPS / Foto: B. Maleček
Nová okna je třeba umýt / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nová okna je třeba umýt / Foto: B. Maleček
Výměna oken / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Výměna oken / Foto: B. Maleček
Dům s pečovatelskou službou / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Dům s pečovatelskou službou / Foto: B. Maleček
Výměna oken schodiště / Foto: P. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Výměna oken schodiště / Foto: P. Maleček
Nové schodiště / Foto: P. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nové schodiště / Foto: P. Maleček

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

 • Oslava 100 let Československa v Darney
  Darney
  Darney
  V sobotu 30. června přivítalo slavnostně nazdobené partnerské město Darney účastníky oslav 100. výročí založení Československa. Toto výročí se od roku 2002 slaví každoročně v tento den jako Den ozbrojených sil České republiky. Přesně před 100 lety, 30. června 1918, zde byl oficiálně... celý článek

Kultura

 • Zatáhli jsme oponu
  pozvánka
  pozvánka
  Skončila divadelní sezona. Symbolicky spadla poslední opona. 28. června 2018 jsme ukončili svou činnost předvedením dvou představení „Všech lásek světa“ pro slavkovské školy.

Černá kronika

Příroda

 • Rybářské závody ve Slavkově u Brna
  rybáři
  rybáři
  Pobočný spolek Moravského rybářského svazu ve Slavkově u Brna pořádá již řadu let tradiční rybářské závody. Z důvodu opravy jižního břehu velkého rybníka v roce 2017, kdy bylo nutno snížit vodní hladinu, se tyto závody společné pro děti i dospělé nekonaly. Letos jsme je naplánovali na... celý článek
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.