Dnes je čtvrtek 21.2.2019, svátek má Lenka

Každý člověk má právo na důstojné stáří

Centrum denních služeb / Foto: B. Maleček„Pomáhat druhým je více, než vynikat nad nimi. Sv. Benedikt.“ To je motto pracovníků Charitní poradny ve Slavkově u Brna se sídlem v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Polní ulici 1444.

Procházíte-li Polní ulicí, můžete pozorovat čilý pracovní ruch kolem penzionu. Abych zjistil, co se s domem děje, rozhodl jsem se penzion navštívit. Průvodkyní po Domě s pečovatelskou službou mi byla paní Iva Kuchyňková, která sama v oblasti charity působí již téměř 20 let a tato práce se pro ni stala doslova posláním. Během své návštěvy jsem se přesvědčil, že toto heslo, které má denně na očích, je bezezbytku naplňováno.

DPS s 61 byty funguje ve Slavkově od roku 1995 a od začátku je o bydlení v něm ze strany seniorů velký zájem. Dům patří městu Slavkov u Brna, které financuje jeho provoz. V současné době je zaregistrováno cca 170 čekatelů-zájemců o umístění v penzionu. Samotný dům však po 15 letech není po stavební stránce v nejlepší kondici. Zvenku jsou zjevné praskliny způsobené měkkým podložím, obyvatelé ze severních částí domu si stěžují na plísně a okna už dosloužila. Právě v těchto dnech probíhá jejich výměna, kterou z části hradí zřizovatel a z části je kryta z projektu Zelená úsporám. Jsou nahrazována plastovými okny s trojskly, přes které už nebude „táhnout“, jak přes ty staré.

V nedobrém stavu je i kanalizace a podlahy v některých místnostech. Příspěvky města na další revitalizaci a zlepšování nestačí – pracovníci charity by velmi uvítali příspěvky od dárců.

Od vlastníka (město Slavkov) má oblastní charita pronajato přízemí. Zde se nachází denní centrum, kuchyně, kanceláře, sklady a mj. také centrum osobní hygieny se speciální vanou pro méně pohyblivé, pedikúrou apod.

Činnost charity ve Slavkově u Brna je rozdělena do čtyř služeb, jimiž jsou: charitní poradna, ošetřovatelská služba, centrum denních služeb, pečovatelská služba. Ve stručnosti vás s jejich náplní seznámím.

Cílem charitní poradny, kterou vede Mgr. Iva Kuchyňková, je umožnit lidem, kteří se na ni obrátí orientaci v současných sociálních a právních systémech, napomáhat k rozvoji jejich kompetencí a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace, aby se mohli znovu za podpory služeb poradny plně začleňovat do společenských vazeb a širší sociální sítě. Služba je ze strany pracovníků poradny přijímána jako povolání k lásce k bližnímu a vychází z principu křesťanství. Pracovníci poradny tu jsou hlavně pro rodiny s dítětem (dětmi), občany žijící v sociálně vyloučených komunitách, pro osoby v krizi a v neposlední řadě i pro oběti domácího násilí. Všechny služby poradny jsou bezplatné, klienti nepotřebují žádné doporučení.

Pomocnou ruku podává v právní oblasti i občanské sdružení Persefona, která poskytuje ve spolupráci s charitní poradnou sociální poradenství v oblasti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Nejbliží termíny jsou 18. října, 15. listopadu a 20. prosince v době od 13 do 17 hodin.

Další službou je centrum denních služeb, které vede Mgr. Lucie Kuchařová. Jeho posláním je nabízet podporu a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, které v důsledku stáří nebo zdravotního postižení nejsou schopni plnohodnotně po celý den žít ve svém přirozeném domácím prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby, nebo instituce. Obecným cílem CDS je pracovat s uživateli sociální služby tak, aby byli v rámci svých možností a zdravotního stavu schopni co nejlépe žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům se sníženou soběstačností, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí (ve věku od 27 let) a kapacita denní centra je 15 osob. Služba poskytuje uživatelům možnost plnohodnotného a pokojného života. Podporuje je, aby mohli setrvat co možná nejdéle ve svém přirozeném rodinném prostředí. Tato služba je zpoplatněna – hodina stojí 50 Kč. V případě potřeby je možno zajistit svoz a odvoz uživatele Centra denních služeb.

Důležitou činností charitní služby je ošetřovatelská a pečovatelská služba. Tyto dvě služby často v podpoře klienta spolupracují. Ošetřovatelská služba, kterou má na starosti Sylva Barnetová, poskytuje zdravotní péči od února 2007 nejen Slavkově u Brna, ale i v přilehlých obcích. Hlavní náplní je poskytování nepřetržité zdravotní péče v domácím prostředí klientů metodou ošetřovatelského procesu. Péče je poskytována všem klientům bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního postavení – dle zdravotního stavu pacienta. Cílem služby je podpora, udržení a navrácení zdraví a podílení se na preventivní činnosti onemocnění a komplikací.

Zdravotní péče je zajišťována ošetřovatelským týmem složeným ze sedmi registrovaných všeobecných sester. Domácí péči indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah a frekvenci návštěv individuálně dle zdravotního stavu pacienta. Správně indikované výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě uzavřených smluv. Ošetřovatelská služba úzce spolupracuje s profesionálním týmem pečovatelek Charitní pečovatelské služby, čímž se daří zajistit komplexní péči u klientů. Práce sester v domácí péči je vnímána pozitivně. Sestra v domácí péči je více na očích veřejnosti, je posuzována, jak se chová, jak jedná, jak vypadá a zejména, co umí. Proto je nutností sester, aby se neustále vzdělávaly a zvyšovaly odbornou erudici, aby se nebály zasahovat do ošetřovatelského procesu.

Charitní pečovatelská služba pod vedením Aleny Kožíkové zajišťuje komplexní rozsah pečovatelských služeb, snaží se o zachování důstojného prostředí a zacházení uživatelům, kteří se nacházejí v nepříznivé zdravotní nebo sociální situaci. Charitní pečovatelská služba se poskytuje seniorům, zdravotně postiženým a znevýhodněným občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo ty, kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost, ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Cílem pečovatelské služby je vyhledávat a zajišťovat okamžitou pomoc lidem, kteří nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svých blízkých zajistit nezbytnou pomoc. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.

Činnost charitních služeb je mnohem náročnější a pestřejší, než je popsáno v předchozích pár řádcích. Více se můžete dozvědět na webových stránkách charity http://www.hodonin.caritas.cz/ nebo přímo na pracovištích jednotlivých služeb v Polní ulici 1444. Rádi Vám poradí v obtížné životní situaci a doporučí řešení.

Kontakty:

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov
, Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.:+420 544 212 504, mob.: +420 608 709 283

E-mail: chos.bucovice@caritas.cz

Charitní poradna Bučovice a Slavkov, 
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.:+420 544 21 20 21, mob.: +420 731 646 977
E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz

Centrum denních služeb Slavkov, 
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: +420 544 212 021, mob.: +420 734 435 125
E-mail: cds.slavkov@caritas.cz

Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov, 
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: +420 544 221 798, mob.:+420 737 234 088
Email: dps.bucovice@caritas.cz

red.

Ošetření v domácím prostředí / Foto: archiv CHOS195http://www.veslavkove.cz/
Ošetření v domácím prostředí / Foto: archiv CHOS
Sestra v akci / Foto: archiv CHOS195http://www.veslavkove.cz/
Sestra v akci / Foto: archiv CHOS
Mgr. Iva Kuchyňková ve své kanceláři / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Mgr. Iva Kuchyňková ve své kanceláři / Foto: B. Maleček
Kuchyňka / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Kuchyňka / Foto: B. Maleček
Jídelna v Centru denních služeb / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Jídelna v Centru denních služeb / Foto: B. Maleček
Centrum denních služeb / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Centrum denních služeb / Foto: B. Maleček
Pracovnice pečovatelské služby / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Pracovnice pečovatelské služby / Foto: B. Maleček
Terasy v přízemí lákají k posezení / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Terasy v přízemí lákají k posezení / Foto: B. Maleček
Centrum osobní hygieny / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Centrum osobní hygieny / Foto: B. Maleček
Čekání na oběd / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Čekání na oběd / Foto: B. Maleček
Pracovníci při výměně oken / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Pracovníci při výměně oken / Foto: B. Maleček
Nová okna / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nová okna / Foto: B. Maleček
Pohled ven novým oknem jedné z obyvatelek / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Pohled ven novým oknem jedné z obyvatelek / Foto: B. Maleček
Výměna oken v prvním podlaží / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Výměna oken v prvním podlaží / Foto: B. Maleček
Západní strana DPS / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Západní strana DPS / Foto: B. Maleček
Nová okna je třeba umýt / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nová okna je třeba umýt / Foto: B. Maleček
Výměna oken / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Výměna oken / Foto: B. Maleček
Dům s pečovatelskou službou / Foto: B. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Dům s pečovatelskou službou / Foto: B. Maleček
Výměna oken schodiště / Foto: P. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Výměna oken schodiště / Foto: P. Maleček
Nové schodiště / Foto: P. Maleček195http://www.veslavkove.cz/
Nové schodiště / Foto: P. Maleček

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

 • Edita Raušerová: V Helsinkách se mi líbí
  Šípková Růženka / Foto: archiv FNO
  Šípková Růženka / Foto: archiv FNO
  Jméno Edita Raušerová není Slavkovákům neznámé. Ale i přesto si ji dovolím čtenářům představit. Edita Raušerová byla žákyní tanečního oboru ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna pod vedením paní učitelky Lenky Krahulové.

Kultura

 • Hudební večer v ZUŠ
  Hudební večer / Foto: archiv ZUŠ
  Hudební večer / Foto: archiv ZUŠ
  V romanticky zasněženém podvečeru 29. ledna 2019 proběhl ve slavkovské ZUŠ Fr. France další z hudebních večerů. Byl tentokrát tematicky zaměřen na vítěze školního kola ve hře na dechové nástroje.

Černá kronika

Příroda

 • Rozvěšování krmítek pro ptáčky
  Věšení krmítek / Foto: archiv z. s. Pampeliška
  Věšení krmítek / Foto: archiv z. s. Pampeliška
  Nadšení, pomoc, pohoda, úsměv, stejný cíl – tohle jsme zažívali na krásné akci „rozvěšování krmítek pro ptáčky“ v sobotu 8. prosince v zámeckém parku.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.